Reglementen och guider

Reglementfilerna är i PDF-format. För att öppna dem krävs programmet Adobe Acrobat reader.

Programmet kan laddas ner gratis från Adobes hemsida. Då filerna är över 2 Mb nämns filstorleken.

Reglementen

Allmänt tjänstereglemente 2017 (giltigt från 1.1.2017, kommer snart)

Det allmänna tjänstreglementet ger försvarsmaktens personal och värnpliktiga enhetliga beteendemönster och verksamhetsmodeller.

11,2 Mt

Beväring 2017 (ePub)

Guide för dig som ska rycka in.

39,4 Mb

Beväring 2017 (PDF)

Guide för dig som ska rycka in.

4,0 Mb

Soldatens handbok 2015

Handbok ger de allmänna grunderna för inlärning av soldatens färdigheter inom alla försvarsgrenar.

20,6 Mb