Hoppa till innehåll

Finlands övningstrupper kommer från alla försvarsgrenar

I övningen Aurora 23 deltar över 1000 finländska soldater från Armén, Marinen och Flygvapnet samt Försvarsmaktens logistikverk. Finlands övningsstyrka är den största av de internationella styrkor som deltar i övningen.  

Från Armén deltar en jägarbataljon från Björneborgs brigad och en luftvärnstropp från Pansarbrigaden. Under övningen kommer Arméns trupper att ledas av en svensk brigad. Truppens totala styrka är cirka 700 soldater. 

Marinen deltar i övningen med minröjningsfartyget Purunpää, två robotbåtar av Hamina-klass och universalfartyget Louhi som stödfartyg. Förutom stridsfartyg finns kusttrupper från Nylands brigad och kustbrigaden med sina båtflottor. 

Från Flygvapnet deltar bland annat F/A 18 Hornet-jaktplan och Hawk-övningsjaktplan. Avdelningens totala styrka är cirka 100 personer.

Finländska experter deltar också i simuleringarna av övningens cyberförsvar.

Huvudstabens utbildningschef överste Kari Pietiläinen fungerar som nationell äldste. Uppgiften innehas av överste Vesa Helminen den 7–12.5.

´