Aurora 23

I övningen Aurora 23 försvaras Sverige tillsammans. Försvarsmakten deltar i övningen med över 1000 personer.

Försvarsmakten deltar i svenska Försvarsmaktens huvudmilitärövning Aurora 23 i södra Sverige den 1–11 maj. Deltagandet i övningen utvecklar förmågan att samarbeta och fördjupa samarbetet med Sverige och våra internationella partners. 

I övningen deltar över 1000 soldater från Försvarsmakten från Armén, Marinen, Flygvapnet och Logistikverket. Gruppen är det största av övningens internationella partnerländer. 

Aurora 23 är den största övningen i Sverige som leds av Sveriges försvarsmakt på över 30 år. Omkring 26 000 personer från 15 olika länder deltar i det. Övningens pågår 17.4 – 11.5. Övningsområdet omfattar i stort sett hela södra Sverige, inklusive havsområdena.

Förutom soldaterna kommer även svenska civila myndigheter att delta i övningen. Övningen leds av den svenske brigadgeneralen Stefan Andersson.

Mer detaljerad information om övningen Aurora 23.

Lär känna det finska övningsteamet mer i detalj.

Aurora 23 på Sveriges Försvarsmaktens webbplats.

Så här följer du övningen

Övningen kan ses på sociala medier med hashtaggen #aurora23. Följ övningsgruppens verksamhet på Försvarsmaktens sociala mediekanaler på Instagram, på Twitter och på Facebook

Under övningen kommer flera medieevenemang att hållas, dit medierepresentanter är välkomna. Medieevenemangen kommer att samordnas av Sverige, som är värdland för övningen.
Deltagande i medieevenemang kräver föranmälan. Mer information och anvisningar om hur du anmäler dig finns på Sveriges Försvarsmaktens webbplats.

Kontakter i anslutning till försvarsmaktens övningsdeltagande: planerare Mikko Harjulehto (tel: +358 299 500 713 e-post: fö[email protected]

Mer information och mer detaljerad kontaktinformation för media

 

Finland och Sverige kan göra gemensamma operationer på land, till sjöss och i luften

Försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige har pågått i flera år. Inom dess räckvidd samordnas planering, vapensystem och ledning och kontroll. Idag är samarbete och övningar mellan Finlands och Försvarsmakten en del av vardagen i alla försvarsgrenar.

Det antas att både Finland och Sverige i framtiden kommer att tillhöra Nato. Den samarbetsförmåga som hittills utvecklats stöder Natos nordliga dimension. I vilket fall som helst fördjupas försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige och förblir viktigt för båda parter också under Natomedlemskapet. I övningen Aurora 23 kommer detta samarbete att utvecklas ytterligare.