Hyppää sisältöön

Aurora 23 – merkittävä kansainvälinen harjoitus

Aurora 23 on suurin Ruotsissa järjestetty Ruotsin puolustusvoimien johtama harjoitus yli kolmeen vuosikymmeneen. Siihen osallistuu noin 26 000 sotilasta 15 maasta.

Osallistuvat maat ovat Ruotsin lisäksi Iso-Britannia, Itävalta, Kanada, Latvia, Liettua, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Saksa, Suomi, Tanska, Ukraina, Viro ja Yhdysvallat. Kansainvälisistä kumppaneista eniten harjoitusjoukkoja asettavat Suomi, Yhdysvallat ja Iso-Britannia.

Harjoitusalue kattaa käytännössä koko eteläisen Ruotsin merialueet mukaan luettuna. Harjoituksen kokonaiskesto on 17.4.–11.5. 

Sotilaiden lisäksi harjoitukseen osallistuu myös ruotsalaisia siviiliviranomaisia. Harjoituksen johtaa ruotsalainen prikaatikenraali Stefan Andersson.
 

Harjoittelu kansainvälisten kumppaneiden kanssa lisää Itämeren alueen turvallisuutta

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuoksi koko Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut. Riittävällä sotilaallisella läsnäololla ja yhteistoimintakykyä ylläpitävällä harjoittelulla varmistetaan kyky vastata mahdolliseen Venäjän uhkaan. Suomen näkökulmasta erityisesti Itämeren alueen ja pohjoisen Euroopan turvallisuus edellyttää aktiivista sotilaallista läsnäoloa alueella sekä harjoitustoiminnan kautta luotua valmiutta puolustautua yhdessä.

 Osallistuminen Aurora 23 -harjoitukseen on osa Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä. Sen piirissä maiden puolustusvoimien suunnittelua, asejärjestelmiä ja johtamista on yhteensovitettu. Nykyisellään Suomi ja Ruotsi kykenevät yhteisoperaatioihin maalla, merellä ja ilmassa. Yhteinen harjoitustoiminta on arkea kaikissa puolustushaaroissa. Aurora 23-harjoituksessa tätä yhteistyötä jatkokehitetään.

Suomen ja Ruotsin päätös liittyä sotilasliitto Natoon ei vähennä maiden välisen yhteistyön tarvetta, vaan maiden yhteistoimintakyky tukee Naton pohjoista ulottuvuutta. Monikansallisessa ympäristössä toteutettavat vaativat harjoitukset kehittävät myös valmiutta Suomen puolustamiseen.

´