Hoppa till innehåll

Aurora 23 – en stor internationell övning

Aurora 23 är den största övningen som den svenska Försvarsmakten genomfört i Sverige på över tre årtionde. Omkring 26 000 personer från 15 olika länder deltar i det.

Förutom Sverige deltar Storbritannien, Österrike, Kanada, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Portugal, Frankrike, Tyskland, Danmark, Finland, Ukraina, Estland och USA. Av de internationella partnerna sätter Finland, Förenta staterna och Storbritannien in det största antalet övningstrupper.

Övningsområdet omfattar i stort sett hela södra Sverige, inklusive havsområdena. Övningens pågår 17.4 – 11.5. 

Förutom soldaterna kommer även svenska civila myndigheter att delta i övningen. Övningen leds av den svenske brigadgeneralen Stefan Andersson.


 
Utbildning med internationella partner ökar säkerheten i Östersjöregionen

På grund av Rysslands anfallskrig har säkerhetsläget i hela Europa förändrats. En tillräcklig militär närvaro och utbildning för att upprätthålla interoperabilitet kommer att säkerställa förmågan att reagera på ett potentiellt ryskt hot. Ur Finlands synvinkel förutsätter säkerheten i Östersjöregionen och i synnerhet norra Europa en aktiv militär närvaro i regionen och den försvarsberedskap som skapas genom övningsverksamhet.

Deltagandet i övningen Aurora 23 är en del av försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige. Inom ramen för detta har planeringen, vapensystemen och ledningen av ländernas väpnade styrkor samordnats. För närvarande kan Finland och Sverige genomföra gemensamma operationer på land, till sjöss och i luften. Samövningsverksamheten är en del av vardagen inom alla försvarsgrenar. I övningen Aurora 23 kommer detta samarbete att utvecklas ytterligare.

Finlands och Sveriges beslut att gå med i Nato minskar inte behovet av samarbete mellan länderna, men ländernas interoperabilitet stöder Natos nordliga dimension. Krävande övningar som genomförs i en multinationell miljö utvecklar också försvarsberedskapen för Finland.

´