Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien osallistuminen Nordic Response 24 -harjoitukseen

Puolustusvoimat osallistuu harjoitukseen Maa-, Meri- ja Ilmavoimien sekä logistiikka- ja johtamisjärjestelmäalan joukoilla. Puolustusvoimista harjoitukseen osallistuu yli 4 100 sotilasta, ja tästä joukosta merkittävä osa on reserviläisiä. Myös Rajavartiolaitos osallistuu harjoitukseen Suomen alueella. Suomen harjoitusjoukon johtaja on Pääesikunnan koulutuspäällikkö, prikaatikenraali Manu Tuominen. Pääesikunta asettaa harjoitukseen Suomen kansallisen johtoelementin. 

Maavoimat

Suuren osan Puolustusvoimien harjoitusjoukosta muodostaa Maavoimat. Suomen ja Ruotsin maavoimat muodostavat harjoitukseen yhdessä divisioonan, joka toimii harjoituksessa Enontekiön alueelta Norjaan tien E45 suunnassa. Maavoimien harjoitusjoukon vahvuus on noin 2 500 henkilöä, joista henkilökuntaa on 350, varusmiehiä 1 060 ja reserviläisiä 1 120. Harjoitusosasto koostuu pääosin Jääkäriprikaatin, Kainuun prikaatin, Karjalan prikaatin, Porin prikaatin ja Panssariprikaatin joukoista. Maavoimat toimii harjoituksessa yhdessä Ruotsin ja Iso-Britannian maavoimien kanssa, sekä vastaa isäntämaatuesta ranskalaiselle osastolle.

Maavoimien pääkalustona käytetään pohjoisille joukoille tyypillistä telakuorma-autokalustoa, lisäksi mukana on mm. Leopard-taistelupanssarivaunuja, K9-panssarihaupitseja ja raskaita raketinheittimiä. Kalustoa ja ajoneuvoja on kaikkineen noin 630 kappaletta.

Ilmavoimat

Ilmavoimista Nordic Response 24 -harjoitukseen osallistuu yhteensä 12 F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjää ja noin 250 henkilöä. Suomalaiset hävittäjät tukeutuvat Rovaniemelle ja Andoyan tukikohtaan Norjassa. Harjoituksen lentotoiminta suuntautuu Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisosiin. Suomen puolella lentotoiminta-alue kattaa Länsi-Lapin.

kuva, jossa karttaan piirrettynä lentotoiminta-alue. Merkitty osia Länsi-Lapista sekä Pohjois-Norjasta ja Ruotsista.

Ilmavoimien osalta harjoituksen keskeinen tavoite on kehittää kykyä suunnitella ja toteuttaa monikansallinen ilmaoperaatio pohjoisessa yhdessä liittolaisten ja kumppanien kanssa. Nordic Response 24 -harjoitukseen osallistuu yhteensä yli 110 ilma-alusta, jotka tukeutuvat Norjan, Ruotsin ja Suomen tukikohtiin. Suomesta mukana on Rovaniemen tukikohta, jota käyttävät suomalaisten Hornetien lisäksi myös liittolaismaiden lento-osastot.

Merivoimat

Merivoimista harjoitukseen osallistuu noin 65 henkilöä. Henkilöstö koostuu esikuntaupseereista sekä Uudenmaan prikaatin asettamista rannikkojääkärikomppanian sotilaista, jotka toimivat osana Italian johtamaa merellistä taisteluosastoa. 

Puolustusvoimien logistiikkalaitos

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksesta harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 400 henkilöä laitoksen esikunnasta, 3. Logistiikkarykmentistä, Järjestelmäkeskuksesta sekä Sotilaslääketieteen keskuksesta. Joukot koostuvat kantahenkilökunnasta ja reserviläisistä. Logistiikkalaitoksen joukot vastaavat osaltaan monikansallisen logistiikan suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta sekä puolustushaarojen huoltojärjestelmien tukemisesta. 

Logistiikkalaitoksen joukkojen kalusto koostuu materiaalin käsittelyn ja kuljettamisen, kunnossapidon ja evakuoinnin sekä huoltopalveluiden kalustosta. Tällaisia ovat mm. kuormaajat, trukit, työkoneet sekä erilaiset kuljetusajoneuvot.

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta harjoitukseen osallistuu noin 400 henkilöä, jotka ovat henkilökuntaa ja reserviläisiä. Johtamisjärjestelmäkeskuksen henkilöstö on esikunnasta, verkko-osastoista, palveluosastosta ja kyberosastosta. Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen tarkoituksena on kehittää kykyä tukea monikansallisia operaatioita Pohjoisella alueella yhteistoiminnassa Puolustusvoimien eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on toteuttaa johtamisjärjestelmien tuki taisteleville joukoille, tukea kansallista kyberpuolustusta ja kehittää monikansallista yhteistyötä liittolaisten kanssa.

´