Hoppa till innehåll

Huvudstabens press- och informationsavdelning

Huvudstabens press- och informationsavdelning leder försvarsmaktens kommunikation.

Avdelningens uppgift är att stöda försvarsmaktens ledning i kommunikationen samt producera försvarsmaktens och Huvudstabens pressmeddelanden.

Till press- och informationsavdelningens ansvar hör

  • kommunikationsstrategi
  • utbildning
  • planering av krisberedskapen
  • webbsidor, sociala medier och intranet
  • försvarsmaktens anseendekontroll
  • visuell framtoning

Press- och informationsavdelningens avdelningschef verkar som försvarsmaktens kommunikationschef.

Avdelningens sektorer

Till informationssektorns uppgifter hör bland andra försvarsmaktens centrala kommunikation och nätverkskommunikation.

Planeringssektorn planerar och leder försvarsmaktens fredstida och krigstida kommunikation och administrerar den operativa planeringen, kommunikationsbranschens personal och dess utbildning. Sektorn leder också försvarsmaktens samfundsmarknadsföring.

Ruotuväkisektorn producerar tidningen Ruotuväki och dess webbversion samt ger journalistisk rådgivning till andra förvaltningsenheter inom försvarsmakten.

´