Nordic Response 24

Försvarsmakten deltar i övningen Nordic Response 24 som leds av Norge och som ordnas i de nordliga delarna av Finland, Norge och Sverige 4–15 mars 2024.

Försvarsmakten deltar i övningen Nordic Response 24 som leds av Norge och som ordnas i de nordliga delarna av Finland, Norge och Sverige 4–15 mars 2024. Finland deltar för första gången i egenskap av Natomedlem i övningar av det gemensamma försvaret av alliansens områden. Det är fråga om den största internationella övningen som Försvarsmakten deltar i under sin historia.

Nordic Response 24 är en del av Natos övningsserie Steadfast Defender 24 under vilken Natoländerna och partnerna övar alliansens förmåga att flytta trupper norrut för att öva gemensamma försvaroperationer i arktiska förhållanden i Finland, Norge och Sverige. Den omfattande stridsövningen på land, till havs och i luften samlar cirka 20 000 soldater från 14 olika länder. 

Med övningen visas Natos prestationsförmåga, enighet och vilja att försvara hela alliansens område. Finland deltar för första gången som Natomedlem i en omfattande övning där trupperna övar gemensamt försvar.  Steadfast Defender 24 är Natos största övning på flera årtionden, varför den och även övningen Nordic Response 24 har förberetts i flera års tid. 

Nordic Response 24 är Försvarsmaktens viktigaste internationella övning i år, och under den utvecklas Försvarsmaktens förmåga att delta i gemensamma operationer ledda av Nato i det nordliga området tillsammans med medlemsländer.  Finlands deltagande i övningen främjar en allt intensivare integration med Nato.

Pressmeddelanden och nyheter