Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten.

Open Skies -avtalet

Treaty on Open Skies eller Open Skies-avtalet är en del av OSSE:s vapenkontrollsystem.

De 34 stater som undertecknat avtalet utför observations- och fotograferingsflygningar med obeväpnade plan i varandras luftrum. Open Skies-avtalet verkställs aktivt och det är ett av de bäst fungerande vapenkontrollsystemen. Med hjälp av observationsflygningarna håller sig avtalsländerna uppdaterade om varandras militära utveckling.

Finland anslöt sig till avtalet 2003. Avtalet omfattar även alla Finlands grannländer. Finland tar årligen emot fem Open Skies-flygningar. Finland strävar själv efter att göra minst två flygningar per år till andra avtalsstater, bland andra till Ryssland.

Sammanlagt utförs över hundra flygningar över hela världen inom ramen för avtalet. Alla avtalsländer har fri tillgång till det material som upptagits under flygningarna.