Hoppa till innehåll

Huvudstabens interna granskningsenhet

Den interna granskningsenheten förverkligar objektiv utvärderings- och bekräftelse- samt konsulteringsverksamhet som är oberoende av linjeorganisationen.

Vår uppgift är att utvärdera den interna granskningens tillräcklighet och ändamålsenlighet och samtidigt stöda Försvarsmaktens strävan att uppnå dessa målsättningar. Vår målsättning är att erbjuda en systematisk infallsvinkel för bedömandet av effektiviteten och utvecklandet av Försvarsmaktens riskhanterings-, övervaknings- samt lednings- och förvaltningsprocesser.

´