Wiendokumentet

Wiendokumentet är ett dokument som främjar militärt informationsutbyte mellan de länder som undertecknat det.

Dokumentet uppdaterades senast 2011 och dess nyaste version är även känd under namnet VD11. I enlighet med dokumentet bör avtalsländerna sinsemellan dela med sig av information om

  • sin truppstyrka och materiella styrka samt deras placering i Europa
  • utvecklingen inom den egna försvarspolitiken
  • ny materiel som anskaffats
  • militära åtgärder som avviker från det normala.

I enlighet med Wiendokumentet besöker länderna flygbaser och andra fastställda militära objekt.

Förutom de inspektioner om vilka bestäms i dokumentet har Finland kommit överens om ytterligare utvärderingar med Ryssland. Finland har lika rättigheter att göra och ta emot besök.

Finland och Wiendokumentet

Finland

  • bereder sig för att ta emot tre inspektioner per år
  • bereder sig för att ta emot en utvärdering per år
  • gör 3 - 5 utvärderingar och inspektioner i andra länder
  • deltar i 2 - 6 evenemang som ordnas i enlighet med dokumentet

Länkar