Hoppa till innehåll

Virta, Jami

Brigadgeneral


Tjänsteställning
Kommendör för Björneborgs brigad


Födelsedatum och -ort
19.9.1973, Haapavesi


Familj
Hustru: Heli Virta, fyra barn


Karriär

 

 • Utbildare Pohja brigad 1994
 • Undervisningsofficer, Gardesjägarregementet 1998 – 2002
 • Enhetschef, Gardesjägarregementet 2002 – 2005
 • Lärare (ledarskap), Försvarshögskolan 2005 –2008
 • Lärare, Försvarshögskolan 2009 – 2010 
 • Biträdande avdelningschef (operativ), Gardesjägarregementet 2011 – 2012
 • Avdelningsstabsofficer (verksamhets- och resursplanering), Huvudstaben 2012 – 2013
 • Specialuppgift (Försvarsmaktens operationschefs medarbetare)
 • Avdelningsstabsofficer (utveckling av förvaltningen), Huvudstaben 2015 – 2016
 • Bataljonskommendör, Karelska brigaden 2016 – 2017
 • Avdelningsstabsofficer, Huvudstaben 2018 – 2019
 • Sektorchef (operativ), Huvudstaben 2019 – 2022
 • Biträdande avdelningschef (operativ), Huvudstaben 2023
 • Kommendör för Björneborgs brigad 2024 –

Utbildning

 • Studentexamen, Haapaveden lukio 1992Officersexamen, Kadettskolan 1994 – 1998
 • Bataljonskommendörskurs 2002
 • Stabsofficerskurs 2008 – 2009
 • Generalstabsofficerskurs 2010 – 2011
 • Politices doktorsexamen, 2012
 • Kurs för högre befäl 2018
 • Royal College of Defence Studies (Storbritannien) 2022 – 2023 
 • Riksomfattande försvarskurs 245, 2023

Befordringar

 

 • 1993 Fänrik
 • 1996 Löjtnant
 • 1998 Premiärlöjtnant
 • 2004 Kapten
 • 2011 Major
 • 2015 Överstelöjtnant
 • 2022 Överste
 • 2024 Brigadgeneral

Utmärkelsetecken

 • Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden
 • Infanteriets förtjänstkors
 • Militärens förtjänstmedalj
   
´