Regionalbyråerna

  • svarar på de värnpliktigas frågor
  • ger råd till de värnpliktiga före och efter tjänstgöringen
  • ordnar uppbåden
  • sköter den officiella ärendehanteringen mellan den värnpliktige och försvarsmakten, såsom tjänstgöringsplatsen eller ändring av tidpunkt för inledande av tjänst.
  • behandlar ansökningar om frivillig militärtjänst för kvinnor
  • sköter reservisternas ärenden och håller kontakt med reserven.

Telefontjänst på prov vid regionalbyråer

Armén utvecklar sina elektroniska tjänster och inleder ett försök med en telefontjänst. Försöket genomförs vid Nylands, Sydvästra Finlands, Österbottens och Södra Savolax regionalbyråer för tiden 19.6.–30.11.2017. Ett gemensamt riksomfattande servicenummer tas i bruk för de här fyra regionalbyråerna. Numret betjänar vid sidan om regionalbyråernas allmänna nummer. Ifall en regionalbyrås eget nummer är upptaget kopplas samtalet automatiskt till det riksomfattande servicenumret där en ledig kundserviceperson betjänar.

Målsättningen med provet är att förbättra regionalbyråernas kapacitet i synnerhet i rusningstider när regionalbyråernas gemensamma kundbetjäningsresurser tas i bruk.

Betjäningen på regionalbyråerna utgår från den värnpliktigas hemkommun