FI SV

Officerare till nya poster vid årsskiftet

Huvudstaben 20.12.2017 15.07
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster från och med den 1 januari 2018.

Överste Timo Saarinen har beordrats till stabschef för Försvarsmaktens logistikverk. Han tjänstgör för närvarande som chef för logistikavdelningen vid Staben för Försvarsmaktens logistikverk. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som kommendör för Östra Finlands underhållsregemente, sektorchef vid Huvudstaben, biträdande avdelningschef vid Arméstaben samt som bataljonskommendör vid Karelska brigaden. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 1997 och han befordrades till överste år 2012.

Överste Arto Ikonen har beordrats till biträdande kommendör vid Karelska brigaden. Han tjänstgör för närvarande som beredskapschef vid Arméstaben. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som biträdande kommendör för FN:s operation UNMOGIP (Indien-Pakistan), kommendör för Lapplands luftvärnsregemente, sektionskommendör vid Helsingfors luftvärnsregemente samt i olika uppgifter vid Huvudstaben. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 1998 och han befordrades till överste år 2015.

Kommodor Veli-Pekka Heinonen har beordrats till chef för systemcentret. Han tjänstgör för närvarande som chef för marinsystemavdelningen vid Systemcentret. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som chef för materielavdelningen vid Marinstaben samt som chef och biträdande chef för planeringsavdelningen vid Marinstaben. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 1998 och han befordrades till kommodor år 2015.

Överste Sami-Antti Takamaa har beordrats till luftvärnsinspektör på planeringsavdelningen vid Arméstaben. Han tjänstgör för närvarande i specialuppdrag vid Arméstaben. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som stabschef för Karelska brigaden, avdelningschef samt chef för Södra Karelens regionalbyrå vid Markstridsskolan samt som sektionskommendör vid Karelska brigaden. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2000 och han befordrades till överste år 2016.

Överste Rainer Peltoniemi har beordrats till infanteriinspektör på planeringsavdelningen vid Arméstaben. Han tjänstgör för närvarande som stabschef för Kajanalands brigad. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som arméns forskningschef, bataljonskommendör vid Gardesjägarregementet samt som avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2000 och han befordrades till överste år 2016.

Överste Mika Holma har beordrats till chef för Försvarsmaktens servicecenter. Han tjänstgör för närvarande som stabschef för Björneborgs brigad. Han har tidigare tjänstgjort bland annat i specialuppdrag vid Huvudstaben, upphandlingschef vid Huvudstaben samt som regementskommendör vid Pansarbrigaden. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2000 och han befordrades till överste år 2017.

Kommodor Janne Muurinen har beordrats till chef för Huvudstabens kansli. Han tjänstgör för närvarande som stabschef för Kustflottan. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som marinkommendörens representant vid Huvudstaben, sektorchef vid Marinstaben, flottiljkommendör vid Finska vikens marinkommando samt som adjutant för Republikens president. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2000 och han befordrades till kommodor år 2017.

Överstelöjtnant Jari Osmonen har beordrats till biträdande kommendör för Jägarbrigaden. Han tjänstgör för närvarande som huvudlärare vid Försvarshögskolans institution för krigskonst.

Överstelöjtnant Torsti Astrén har beordrats till stabschef för Björneborgs brigad. Han tjänstgör för närvarande som huvudlärare vid Försvarshögskolans institution för krigskonst.

Kommendör Ilja Hakanpää har beordrats till stabschef för Kustflottan. Han tjänstgör för närvarande som sektorchef på planeringsavdelningen vid Marinstaben.

Överstelöjtnant Jarmo Keskinen har beordrats till stabschef för Kajanalands brigad. Han tjänstgör för närvarande som huvudlärare för markstridslära vid Försvarshögskolans institution för krigskonst.

Överstelöjtnant Mika Multanen har beordrats till kommendör för 1. Logistikregementet. Han tjänstgör för närvarande som sektorchef på Huvudstabens logistikavdelning.

Överstelöjtnant Vesa Happonen har beordrats till kommendör för 3. Logistikregementet. Han tjänstgör för närvarande som biträdande avdelningschef på underhållsavdelningen vid Arméstaben.

Överstelöjtnant Markus Wahlstein har beordrats till kommendör för Kymmene jägarbataljon vid Karelska brigaden. Han tjänstgör för närvarande som chef för undervisningsgruppen i krigshistoria vid Försvarshögskolans institution för krigskonst.

Överstelöjtnant Tero Koljonen har beordrats till kommendör för Salpausselkä luftvärnssektion vid Karelska brigaden. Han tjänstgör för närvarande som sektorchef på operativa avdelningen vid Arméstaben.

Överstelöjtnant Ilkka Vaara har beordrats till kommendör för Norra Finlands signalbataljon vid Kajanalands brigad. Han tjänstgör för närvarande som avdelningschef vid Staben för Försvarsmaktens ledningssystemcenter.

Överstelöjtnant Tomi Pekurinen har beordrats till kommendör för Kajanalands jägarbataljon vid Kajanalands brigad. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer på Huvudstabens planeringsavdelning.

Major Mika Mattila har beordrats till kommendör för flygteknikdivisionen vid Lapplands flygflottilj. Han tjänstgör för närvarande som chef för beredskapssektorn på operativa avdelningen vid Flygstaben.

Major Antti Pirinen har beordrats till kommendör för Satakunta artilleriregemente vid Björneborgs brigad. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer på Huvudstabens operativa avdelning.

Överste

Timo Saarinen

Arto Ikonen (gammal bild) 

Sami-Antti Takamaa

Rainer Peltoniemi

Mika Holma

Kommodor

Janne Muurinen

Veli-Pekka Heinonen