Hyppää sisältöön

Upseereita uusiin tehtäviin vuoden vaihteessa

Pääesikunta
Julkaisuajankohta 27.12.2021 9.00
Tiedote

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin 1. tammikuuta 2022 lukien.

Eversti Rainer Peltoniemi on määrätty Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtoriksi. Hän toimii tällä hetkellä jalkaväen tarkastajana suunnitteluosastolla Maavoimien esikunnassa. Hän on aiemmin palvellut muun muassa esikuntapäällikkönä Kainuun prikaatissa, Maavoimien tutkimusjohtajana ja pataljoonan komentajana Kaartin jääkärirykmentissä sekä rauhanturvaosaston johtajana Afganistanin ISAF-operaatiossa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2000 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2016. Peltoniemi on väitellyt Tekniikan tohtoriksi vuonna 2007.

Kommodori Pasi Rantakari on määrätty 2. Logistiikkarykmentin komentajaksi. Hän toimii tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoulun hallintojohtajana. Hän on aiemmin palvellut muun muassa vanhempana osastoesiupseerina ja yksikön johtajana Puolustusministeriössä, osastoesiupseerina Pääesikunnassa, sektorijohtajana Merivoimien esikunnassa, kriisinhallintatehtävässä Kosovossa (KFOR) sekä pataljoonan komentajana Saaristomeren meripuolustusalueella. Hän on suorittanut Senior Coursen vuonna 2016 Nato Defense Collegessa, Roomassa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2000 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2017.

Maanpuolustuskorkeakoulun uudeksi hallintojohtajaksi siirtyy 1.2.2022 komentaja Mika Immonen. Hän palvelee tällä hetkellä Uudenmaan prikaatin esikuntapäällikkönä.

Eversti Vesa Happonen on määrätty huollon tarkastajaksi ja Maavoimien huoltopäälliköksi huolto-osastolle Maavoimien esikuntaan. Hän toimii tällä hetkellä 3. Logistiikkarykmentin komentajana. Hän on aiemmin palvellut muun muassa sektorijohtajana ja apulaisosastopäällikkönä Maavoimien esikunnassa, pataljoonan komentajana Kainuun prikaatissa sekä opettajana Maanpuolustuskorkeakoululla. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2000 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2018.

Eversti Jari Riihimäki on määrätty 3. Logistiikkarykmentin komentajaksi. Hän toimii tällä hetkellä Järjestelmäkeskuksen projektiosaston päällikkönä. Hän on aiemmin palvellut muun muassa osastoesiupseerina ja sektorijohtajana Pääesikunnassa, koulun johtajana sekä koulutuspäällikkönä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnassa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2011 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2020.

Eversti Mika Kulkas on määrätty Satakunnan lennoston komentajaksi. Hän toimii tällä hetkellä Ilmataistelukeskuksen johtajana Satakunnan lennostossa. Hän on aiemmin palvellut muun muassa sektorijohtajana suunnitteluosastolla Ilmavoimien esikunnassa, erikoistutkijana Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella, osastoesiupseerina Ilmavoimien esikunnassa sekä hävittäjälentueen päällikkönä Karjalan lennostossa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2013 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2021.

Everstiluutnantti Juha Ponto on määrätty Puolustusvoimain komentajan erityisavustajaksi Pääesikunnan kansliaan. Hän toimii tällä hetkellä kehittämissektorin johtajana Pääesikunnan logistiikkaosastolla.

Everstiluutnantti Juhapekka Lötjönen on määrätty Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen esikuntapäälliköksi. Hän toimii tällä hetkellä hankejohtajana Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosastolla.

Komentaja Matti Linteri on määrätty Rannikkoprikaatin esikuntapäälliköksi. Hän toimii tällä hetkellä suunnittelupäällikkönä Maanpuolustuskorkeakoulun esikunnassa.

Everstiluutnantti Rainer Mäkelä on määrätty pääopettajaksi Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitokselle. Hän toimii tällä hetkellä opettajana Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksella.

Everstiluutnantti Sami Liukkonen on määrätty Tukipataljoonan komentajaksi Utin jääkärirykmenttiin. Hän toimii tällä hetkellä vanhempana osastoesiupseerina Puolustusministeriössä.

Everstiluutnantti Samuli Tanttu on määrätty Ilmasotakoulun Koulutuspataljoonan komentajaksi. Hän toimii tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan koulutusosastolla.

Everstiluutnantti Markku Jämsä on määrätty Uudenmaan aluetoimiston päälliköksi Kaartin jääkärirykmenttiin. Hän toimii tällä hetkellä sektorinjohtajana Pääesikunnan koulutusosastolla.

Everstiluutnantti Jukka Honkanen on määrätty Pohjois-Karjalan aluetoimiston päälliköksi Kainuun prikaatiin. Hän toimii tällä hetkellä toimialajohtajana (kansainväliset asiat) Pääesikunnan logistiikkaosastolla.