FI SV EN

Försvarsmakten deltar i internationell cyberförsvarsövning

20.4.2017 12.31
Pressmeddelande

Försvarsmakten medverkar i den internationella cyberförsvarsövningen Locked Shields 2017, den 24 - 28 april 2017.

Övningen arrangeras och leds av NATO:s cyberkompetenscenter (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, CCDCOE). I övningen deltar omkring 800 specialister från 25 länder.
Lednings- och administrationsorganisationen verkar i Estland och de försvarande teamen från sina egna länder med fjärrkontakt.

Finlands och Sveriges cyberexperter samarbetar

Försvarsmakten deltar i övningen med två försvarande team samt genom att tillhandahålla personal till ledningsorganisationen i Tallinn.

Det ena teamet består av personal från såväl Finlands som Sveriges försvarsmakter. Den andra gruppen är helt nationell och består av reservister som medverkar i form av en frivillig övning.
Den frivilliga övningen anordnas i samarbete med Försvarsutbildningsföreningen (MPK).

Blue Team versus Red Team

Locked Shields är den största tekniska "Blue Team vs Red Team" cyberförsvarsövningen i världen.

De försvarande blå teamens uppgift är att i en övningsmiljö försvara sitt datanätverk mot cyberangrepp.

De blå teamen strävar efter att upptäcka cybersäkerhetsmässiga avvikelser, bedöma deras verkningar och vidta lämpliga motåtgärder för att avvärja angreppen.
Grupperna bör även klara av att svara mot juridiska och kommunikativa frågeställningar som händelserna kan ge upphov till. Övningscenariet är kompetitivt och arrangemangsorganisationen poängsätter teamens verksamhet.

Övningens allmänna målsättning att utveckla de medverkande teamens kompetens när det gäller förhindrandet och rapporteringen av cyberangreppen. Den nationella målsättningen är att utveckla Försvarsmaktens personal jämte reservisternas kunnande i avvärjandet av cyberhot samt gällande samverkan med Sverige.

Tilläggsuppgifter: Övningsledare, ingenjörmajor Anssi Kärkkäinen +358 299 566 800