FI SV

Vi godkänner inte ofredande och diskriminering

1.12.2017 13.30
Pressmeddelande

Försvarsmakten värdesätter gott uppförande och respekt för människor. Sexuellt ofredande, diskriminering eller annat osakligt beteende kan inte godkännas, utan det ingriper man mot.

Jämställdhetsarbete har utförts sedan länge och riktningen har vänts mot dt bättre, men arbetet måste fortsätta. Försvarsmakten har haft ett jämställdhets- och likvärdighetsprogram sedan år 2008. Förvarsmakten har förnaställt undersökningar om jämställdhet och likvärdighet för att det för förbättrandet av den egna verksamheten ska finnas underbyggda grunder. Försvarsmakten har själv öppet publicerat resultaten.

Alla i förmansställning bör förbinda sig till att främja dess principer. De övervakar för sin del att människor behandlas likvärdigt. Personal och beväringar utbildas till att känna igen osakligt beteende, att rapportera om det ingripa i ett tidigt skede.

Jag uppmanar alla som upplever osakligt beteende att rapportera detta för sin förman eller annan stödperson inom arbetsgemenskapen. Alla anmälningar behandlas. Problemsituationer kan lösas då det kommer till förmännens vetskap. Envar bör ingripa då osakligt beteende upptäcks.

Jämställdhetsarbetet fortsätter. Vi utvecklar bland annat rapporteringsförfarandet. Jag har även beordrat utbildning, där man påminner om jämlikheten och likvärdigheten för Försvarsmaktens personal och beväringar.

Kommendören för försvarsmakten

Jarmo Lindberg