05.12.2017–08.12.2017

Sotinpuro, Nurmes

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen, granatkastare och spränger på Sotinpuro skjutområde 5.12.2017 klockan 08:00- 24:00, 6.- 7.12.2017 dagligen klockan 00:00- 24:00 och 8.12.2017 klockan 00:00- 16:00.

Det farliga området ligger inom Saahkari - Saukkomäki - Riihivaara - norra delen av sjön Yläluosta - Kupumäki - Pirttimäki - norra delen av sjön Palojärvi - Kuivalanvaara - Harjula - Saahkari.

Det skjutande truppförbandet är Kajanalands brigad.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 451 871 eller 0299 451 872.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.