16.01.2018–17.01.2018

Enskär, Skärgårdshavet

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri i Enskärs skjutområden EF R110 16.1. - 17.1.2018 dagligen mellan 08:00 - 20:00.

Det farliga områdets norra gräns är 61°10,00´N, västra gräns 020°20,00´E - Finlands territorialvattengräns, södra gräns är nivån 1,4 M norr om Enskärs fyr och östra gräns är nivån 2,9 M väst om Enskärs fyr.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 314 302 och sjöfartens VHF kanal 16.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.