15.05.2017–19.05.2017

Sandhamn, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanteri vapen i Sandhamn mellan 15.-19.5.2017 klockan 08.00 - 22.00

3800 meters avstånd i en sektor, vars vänstra gräns är Sandhamns Storholmen - Trutholmen (exkl) - Svartklobben (exkl) - Kutuhället (exkl) och högra gräns Sandhamns Österudden - Mjölö-ören (exkl) - Mjölo pennor (exkl).

Det skjutande truppförbandet är Gardesjägarregementet.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 819 065.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.