05.12.2017–09.12.2017

Vuosanka, Kuhmo

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen och spränger på Vuosanka skjutområde 5.- 8.12.2017 dagligen klockan 08:00- 22:00 och 9.12.2017 klockan 08:00- 20:00.

Farligt område är nummer 1 och 2. Områdena är märkta i terrängen med förbudstavlor och gula märken på träd.

Det skjutande truppförbandet är Kajanalands brigad.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 451 870 eller 0299 7 451170.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.