13.04.2018–17.04.2018

Hätilä, Tavastehus

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanteri- och pansarvagnvapen på Hätilä skjutområde 13–17.4.2018 dagligen mellan klockan 07:00 och klockan 21:00.

Det farliga området är hela Hätilä skjutområde.

Det skjutande truppförbandet är Pansarbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 442 420 eller 0299 462 420.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.