FI SV

Försvarsmaktens logistikverk testar fältpostsystem

Huvudstaben 7.5.2018 13.15
Pressmeddelande

Försvarsmaktens logistikverk testar i sammarbete med Posti Oy ett postningssystem för undantagsförhållanden och det där tillhörande fältpostsystemet i samband med Arméns manöver ARROW18.

Fältpostsystemet baserar sig på krigsskådeplatserna på det av logistikverkets och försvarsgrenarnas fältunderhållstrupper upprätthållna postnätverk och utanför krigsområdena på Posti Oy:s distributionsnätverk. I fältpostsystemet sänds och emottas postförsändelser.

Fältposten har fortsättningsvis en stor betydelse för truppernas kampvilja och det upprätthåller "hemmafolket"vid gott mod. Fastän den elektroniska kommunikationen nuförtiden är den viktigaste kontaktkanalen, spelar fortfarande postkort och brev en avgörande roll i undantagsförhållanden, inte minst ur distributionssäkerhetssynvinkel.

I övningen ARROW18 testas sändandet av post jämte därtill hörande åtgärder samt samverkan med Posti Oy. I testet kommer man att sända postkort, brev och paket. Försvarsmakten utvecklar fältpostnätverket och dess funktion på basis av testen.