Hoppa till innehåll

Julkaisu: Venäjän demografiaongelma ja asevoimat

Försvarsmaktens forskningsanstalt
8.12.2016 7.52
Tiedote

Arseniy Svynarenkon tutkimus The Russian demography problem and the armed forces: Trends and challenges until 2035 on osa laajempaa tutkimuslaitoksen strategisen ennakoinnin tutkimuskokonaisuutta.

Kansakunnan tulevaisuutta indikoitaessa väestöpohja on yksi merkittävimmistä menestymisen mahdollisuuksia ennustavista tekijöistä. Poliittisten ja taloudellisten suhdanteiden vaihtelusta huolimatta kansakunnat rakentavat tulevaisuutensa 20–30 vuoden tarkastelujaksolla, ellei merkittävää maahanmuuttoa ja sitä tukevaa politiikkaa ole, pääosin olemassa olevalla väestöllään.

Arseniy Svynarenkon tutkimus kohdistuu Venäjän demografiseen ongelmaan ja siihen miten se vaikuttaa asevoimien henkilötäydennyksen mahdollisuuksiin. Palveluskelpoisen 20–24-vuotiaiden miesten ikäluokan koko pienenee nykyisestä noin 4,5 miljoonasta miehestä yli neljänneksen vuoteen 2020 mennessä, ja nykyinen taso saavutetaan vasta 2030-luvun puolivälissä. Venäjällä demografisen ongelman vaikutukset asevoimien täydentämismahdollisuuksiin on tunnustettu. Maassa on ryhdytty toimenpiteisiin syntyvyyden lisäämiseksi, asepalveluksen houkuttelevuuden lisäämiseksi sekä varusmiespalveluksen kutsuntapohjan laajentamiseksi.

Tämän tutkimusraportin näkemykset ovat tutkijan omia, eivätkä näin ollen välttämättä heijasta Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen kantaa. Julkaisu on viimeinen osaraportti Strategisen ennakoinnin sarjasta, jossa aiemmin ovat ilmestyneet Tiia Lohelan Nato tänään ja Johanna Suhosen Euroopan unionin siviilikriisinhallinta 2035.

Julkaisusarjassa aiemmin ilmestyneet julkaisut