20.07.2017–20.07.2017

Kotka, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri i Kirkonmaa - Rankki skjutområdena EF R56, R57 och R58 20.7.2017 mellan 08:00 - 22:00.

Det farliga området sträcker sig 25 kilometer i en sektor, vars västra gräns är Kaunissaari - Ristisaari och östra gräns är Kirkonmaa – Haapasaari.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 317 220 och sjöfartens VHF kanal 16.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.