FI SV

Trenden sjunkande antalet militärbrott har ebbat ut

15.2.2017 11.31
Pressmeddelande

Totalantalet militärbrott steg år 2016 med en fjärdedel jämfört med föregående år. I likhet med det föregående året rörde sig de statistikförda brotten främst om beväringarnas tjänste- och frånvarobrott.

År 2016 statistikfördes sammanlagt 3424 militärbrott. År 2016 genomfördes sammanlagt 3013 förundersökningar vid försvarsmaktens truppförband, med andra ord 15 procent flera än föregående år.

Beväringar gjorde sig skyldiga till tjänstgöringsbrott år 2016 sammanlagt 1327 gånger och till frånvarobrott 1019 gånger. Antalet förmansbrott var på nästan samma nivå som året förut, det vill säga 8 gånger. Samtliga förmansbrott utfördes av beväringar.

Militärdisciplinförfarandet har en viktig uppgift i upprätthållandet av disciplinen och ordningen. De statistiska förändringarna påverkas bland annat av utbildarnas övervakning kontingenternas storlek, antalet repetitionsövningar samt förhandshälsogranskningarna. Uppgifternas jämförbarhet påverkas också av nedläggningen samt sammanslagningen av truppförband i samband med försvarsmaktsreformen. Dessutom korrelerar åtgärderna för att förbättra utbildningskulturen med de förbättrade resultaten från beväringarnas slutenkät.

Med utbildning vid truppförbanden har man försökt förbättra kontrollen av militärrättsprocesserna i enlighet med den år 2014 förnyade lagen. Militärbrottsstatistiken sammanställs årligen av Huvudstabens juridiska avdelning.