FI SV EN

Försvarskommendören till Belgien

15.5.2017 14.34
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg medverkar den 16 maj Europeiska unionens militärkommitté möte (EUMC) och den 17 maj i Natos militärkommitté möte i den del av mötet som är avsett för kompanjonsländer. I mötena deltar Europeiska unionens och Natos högsta militära ledning.

Under sin resa träffar general Lindberg Finlands Nato- och EU-ambassadörer samt diskuterar aktuella ärenden med personalen vid Finlands EU- och Natobeskickningar.

Från försvarsmakten deltar förutom experterna vid Finlands beskickning, också konteramiral Juha Vauhkonen som är militärrepresentant såväl i Europeiska unionen som i Nato i Bryssel. Dessutom deltar kommendörens för försvarsmakten adjutant, major Timo Ronkainen.