FI SV EN

Försvarsredogörelsen stöder försvarets utveckling

16.2.2017 14.16
Pressmeddelande

För den långsiktiga utvecklingen av försvarsmakten är det viktigt med parlamentarisk förbindelse till de gemensamma målen. Den för första gången skapade försvarsredogörelsen 2017 är för försvarsmakten ett viktigt dokument.

En särskild försvarsredogörelse möjliggör att man kan koncentrera sig på försvarets detaljer. Exempelvis marinens och flygvapnets anmärkningsvärda materielanskaffningar under nästa årtionde och arméns nyliga anskaffningar kräver ett viljetillstånd som bär från regering till regering.

I anslutning till förändringarna i verksamhetsomgivningen, har ställt högre krav på försvaret. Förasvarsmakten har redan reagerat på den förändrade verksamhetsomgivningen genom att förbättra sin beredskap. Tidsenliga lagar och resurser är centrala för försvarets verksamhetsförmåga.

Chefen för huvudstaben, viceamiral Kari Takanen konstaterar, att

– Genom att verkställa redogörelsens linjedragningar upprätthåller Finland en försvarsförmåga och beredskap anpassad till verksamhetsomgivningens utveckling. Försvarsmaktens uppgifter förutsätter än högre insatsberedskap än idag inom armén, marinen, flygvapnet såväl som inom cyberverksamhetsmiljön samt bättre förmåga till fjärrverkan.

Inom försvarsmakten är man väl medveten om resurslinjedragningarnas betydelse för hela statsbudjeten. Genom att verkställa dem bevaras Finlands trovärdiga försvarsförmåga in på nästa årtionde.