FI SV EN

General Lindberg deltog i försvarschefsmöte i Sverige

12.5.2017 8.04
Pressmeddelande

General Lindberg medverkade i de Nordeuropeiska försvarschefernas möte i Sverige 10 maj 2017.

Sammankallare för mötet var Sveriges försvarschef, general Micael Bydén och kommendören för Förensta Staternas trupper i Europa, general Curtis Scaparrotti. Det är fråga om ett årligt återkommande arbetsmöte vars ansvar för arrangemanget roterar mellan de medverkande länderna. År 2016 anordnades mötet i Lettland.

I kommendörens följe reste kommendörens för försvarsmakten specialmedarbetare, kommodor Jukka Anteroinen jämte kommendörens för försvarsmakten adjutant, major Timo Ronkainen.