FI SV EN

Kommendören för försvarsmakten

Huvudstaben 22.12.2017 13.00
Pressmeddelande
Kommendören för försvarsmakten

Julhälsning till de finländska fredsbevararna

Finländska fredsbevarare

Ert arbete på världens krisområden är mycket betydelsefullt. Er verksamhet främjar områdenas säkerhet och människornas livsbetingelser på många olika sätt.

Även Finland tjänar på den militära krishanteringen. Lösandet av kriserna där de uppkommit hjälper till att avvärja hot mot vårt land. Krishanteringsoperationerna erbjuder möjligheter att utveckla vår militära förmåga. I operationerna kan såväl personal som reservister förkovra sitt kunnande i utmanande förhållanden och på flera ledningsnivåer. Dessutom kan vi föra fram vårt eget kunnande och på sätt förstärka bilden över vår försvarsförmåga.

Er insats röner vida erkännande. Enligt en färsk enkät är över hälften av finländarna av den åsikten att medverkan i internationell krishantering ökar Finlands säkerhet.

Kriserna omkring oss blir alltmer komplexa. Krishanteringen förändras på motsvarande sätt. I krishanteringen är det inte längre enbart fråga om upprätthållande och övervakning av eldupphör i konflikter mellan stater, utan fredsbevararna är idag tvungna att verka i en omgivning där kontrahenternas målsättning, roller och verksamhet inte är uppenbara. I dagens läge går fredsbevararnas uppgift allt oftare ut på att skydda de egna trupperna och civila mot hot från terrorister, brottslingar eller fientliga etniska grupperingar.

Även de elva krishanteringsoperationer som Finland för närvarande medverkar i, skiljer sig från varandra såväl till karaktär, kravnivå som till säkerhetsläge. Finländare verkar idag både i truppoperationer och som i militärobservatörs-, utbildnings- och rådgivningsuppdrag. Den finländska fredbevararens kunnande är internationellt erkänt oberoende av operationens plats och omfattning.

Fredsbevararnas arbete den internationella säkerhetet till fromma fortsätter även nästa år. Finland fortsätter år 2018 i stort sätt samma operationer och med samma personalmängd som i år. Förenta nationernas UNIFIL-operation i Libanon kvarstår som vår största militära krishanteringsinsats.

Jag tackar er för ert värdefulla arbete för säkrandet och byggandet av freden i världen krishärdar. Jag önskar er en fridfull jul och nytt år 2018 i Afghanistan, Bosnien, Israel, Irak, Kosovo, Kuwait, Libanon, Mali, Somalia, Syrien och på Medelhavet.

 

Kommendören för försvarsmakten

General Jarmo Lindberg