Hoppa till innehåll

Ökningen av antalet coronavirussmitta i samhället återspeglas också i Försvarsmakten

Huvudstaben
Utgivningsdatum 11.1.2022 12.19
Pressmeddelande

Försvarsmakten är en del av samhället och epidemiläget inom Försvarsmakten är sårbar för fluktuationer i andra delar av samhället. Ökningen av antalet coronavirussmitta i samhället syns också i Försvarsmakten.

I samtliga lägen värnar Försvarsmakten om den territoriella integriteten och dess övervakning samt den operativa beredskapen. Dessutom vidtar vi alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa utbildningsförutsättningarna och hälsosäkerheten för såväl personal som värnpliktiga.

Sedan början av 2022 har inom Försvarsmakten konstaterats 757 bekräftade fall av coronavirussmitta. Av den totala siffran är 623 beväringar och 134 anställda. 

Det gradvisa upphävandet av restriktionerna, som inleddes i november, avbröts i december och på grund av ökningen av antalet coronavirussmitta och coronavirusrestriktionerna kan komma att ökas vid behov.  Det kan till exempel innebära att beväringarnas perioder med befrielse från annan tjänst (vmp), ställs, förlängs in eller skjuts upp jämfört med planerna. Utbildnings- och fritidsaktiviteter som upprätthåller funktionskapacitet planeras under långa perioder av tjänstgöring. Tjänstens totala varaktighet är oförändrad - det finns inga planer på att ändra start- och sluttiden.

Beväringarna är indelade i avdelningar och de beväringar som finns i dem interagerar inte med varandra inom garnisonerna. Coronaskyddsåtgärder genomförs med hänsyn till lokala uppdrag, resurser och krav, varför det kan förekomma olika genomförandemetoder mellan truppförbanden (garnisonerna). Utgående från det lokala läget kommer utbildningens mål att specificeras till nyckelområden.

Försvarsmakten medicinalunderhåll vaccinerar Försvarsmaktens och Gränsbevakningens personal samt beväringar. Försvarsmakten fäster stor vikt vid att alla tar emot vaccin i denna situation.

Försvarsmakten är redo att stödja resten av samhället genom att ge handräckning inom ramen för tillgängliga resurser och lagstiftning. Vi bedömer alltid varje begäran om handräckning från fall till fall. Utöver den nuvarande situationen och tillgängliga resurser ska bedömningen säkerställa att tillhandahållandet av handräckningen inte äventyrar genomförandet av Försvarsmaktens huvuduppgift eller personalens och värnpliktigas hälsosäkerhet.

Aktuell och regelbundet uppdaterad information om coronaläget finns att tillgå på Försvarsmaktens webbplats på adressen https://puolustusvoimat.fi/sv/coronalaget