Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Försvarsmaktens coronaläge

På den här sidan upprätthålls lägesbilden över coronavirusinfektionerna inom Försvarsmakten. Sidan uppdateras regelbundet.

Statistiken för coronasmittade ändras den 11 januari.
Från borjan av 2021 ha 38 fall av coronasmitta konstaterats i Försvarsmakten.
Antalet innefatter även personer som tillfrisknat. Enligt Huvudstabens uppgifter är 28 personer sjuka 25.1.2021.

Sifforna är uppdaterade den 25 januari kl 12.00. 

Infektioner bland beväringar

Under år 2020 kontaterades 98 fall av coronavisussmitta bland beväringarna, av den 18 mellan mars och början av juni, inga fall mellan början av juni och den 20 september, och 80 fall mellan den 21 september och årets slut

Beväringar Konstaterade coronafall efter 1.1.2021 (läget 25.1.2021 kl. 13.20) Nya fall 21.1.-25.1.2021
Kajanalands brigad 2  
Karelska brigaden 18 +10
Björneborgs brigad 5  
Pansarbrigaden 2 +1
Sjökrigsskolan 1  

Sammanlagt i Försvarsmakten

28 +11

Infektioner hos personalen

Under år 2020 konstaterades 82 fall av coronavirus smitta bland personalen.

Personal

Konstaterade coronafall efter 1.1.2021
(läget 25.1.2021 kl. 8.00)

 Nya fall 21.1.-25.1.2021

Sammanlagt i Försvarsmakten

10

+3