Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens coronaläge

På den här sidan upprätthålls lägesbilden över coronavirusinfektionerna inom Försvarsmakten. Sidan uppdateras regelbundet.

Statistiken för coronasmittade ändrades 3.9.2021 så att man början visar nya konstaterade smittofall bland beväringar truppförbandsvis samt fallen bland personalen för hela Försvarsmaktens del räknat från augustis början.

Från borjan av september 2021 har 76 säkra fall av coronasmitta rapporterats i Försvarsmakten.
Enligt Huvudstabens uppgifter var 39 personer sjuka 26.9.2021.

Sifforna är uppdaterade den 27.9.2021 kl. 10:00.

Fall av infektioner bland beväringar

Beväringar

Konstaterade coronafall september månads början (läget 23.9.2021 kl. 24:00).

Nya fall 22.-23.9.2021

Jägarbrigaden 2  
Gardesjägarregement 2  
Kajanalands brigad 3  
Karelska brigaden 7 +2
Pansarbrigaden 12  
Björneborgs brigad 30

 

Marksstridsskolan 1  
Nylands brigad 2  
Luftkrigsskolan 1  
Satakunta flygflottilj 1  
Lapplands flygflottilj 1  
Karelens flygflottilj 1  
Sammanlagt i Försvarsmakten 63 +2

 

Under 2020 upptäckte Försvarsmakten 98 bekräftade coronasmittor bland värnpliktiga, varav:
* 18 fall mellan 1 mars och 31 maj 2020,
* 0 fall 1.6.-20.9.2020
* 80 fall 21.9.-31.12.2020
Under januari–februari 2021 registrerades 145 fall, under mars 246 fall, under april 208 fall, under maj 31 fall, under juni 5 fall, under juli 274 fall och under augusti 164 fall.

 

Infektionsfall bland personalen

Personalen Konstaterade coronafall september månads början (läget 26.9.2021 kl. 24:00) Nya fall 24.-26.9.2021
Sammanlagt i Försvarsmakten 13

+3


Under år 2020 konstaterades sammanlagt 82 säkra smittofall bland Försvarsmaktens personal. I januari-april 2021 uppdagades 95 fall
, under maj 6 fall, under juni 6 fall, under juli 23 fall och under augusti 33 fall.