Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens coronaläge

På den här sidan upprätthålls lägesbilden över coronavirusinfektionerna inom Försvarsmakten. Sidan uppdateras regelbundet.

Presentationen av statistiken över coronavirussmitta ändrades den 26 januari 2022 så att tabellen visar antalet sjuka och en uppskattning av antalet botade personer.

Sedan början av juni 2022 har totalt 337 bekräftade fall av coronavirussmitta rapporterats inom försvarsmakten. Enligt uppgifter från Huvudstaben var 114 personer sjuka den 28.6.2022.

Det uppskattas att totalt 361 tillfrisknat sedan början av juni 2022, inklusive de som insjuknade före juni (4 259 personer tillfrisknade i januari, 2 364 i februari, 2 014 i mars, 1 107 i april och 571 i maj).

Informationen uppdaterades på sidan 1.7.2022 kl. 11.30

Fall av infektioner bland beväringar

Beväringar

Konstaterade coronafall av juni 2022 (läget 30.6.2022 kl. 24.00).

Nya fall 29.–30.6.2022

Luftkrigsskolan 3 +0
Jägerregementet 16 +2

Gardesjägerregementet

9 +0
Kajanalands brigad 3 +1
Karelens flygflottilj 3 +0
Karelska brigaden 10 +1
Markstridsskolan 3 +0
Pansarbrigaden 27 +3
Björneborgs brigad 10 +0
Kustflottan 17 +0
Kustbrigaden 2 +0
Uttis jägerregemente 1 +0
Nylands brigad 6 +0
Sammanlagt i Försvarsmakten 110 +7


Under 2020 upptäckte Försvarsmakten 98 bekräftade coronasmittor bland värnpliktiga, varav 18 fall 1.3–31.4, 0 fall 1.6–20.9 och 80 fall 21.9–31.12.2020.

Under 2021 upptäckte Försvarsmakten 1353 bekräftade coronasmittor bland värnpliktiga. Under januari–februari 2021 registrerades 145 fall, under mars 246 fall, under april 208 fall, under maj 31 fall, under juni 5 fall, under juli 274 fall, under augusti 164 fall, under september 75 fall, under oktober 96 fall, under november 41 fall och under december 88 fall.

I januari 2022 fick totalt 5 061, i februari 2022 fick totalt 1 233, i mars fick totalt 959, i april fick totalt 352 och i maj fick totalt 178 beväringar diagnosen av koronafall.

Infektionsfall bland personalen

Personalen Konstaterade coronafall av juni 2022 (läget 30.6.2022 kl. 24.00). Nya fall 29.–30.6.2022.
Sammanlagt i Försvarsmakten 227

+12


Under år 2020 konstaterades sammanlagt 82 säkra smittofall bland Försvarsmaktens personal.

Under år 2021 upptäckte Försvarsmakten 368 bekräftade coronasmittor bland personalen. I januari-april 2021 uppdagades 95 fall, under maj 6 fall, under juni 6 fall, under juli 23 fall, under augusti 33 fall, under september 20 fall, under oktober 26 fall, under november 42 fall och under december 131 fall.

I januari 2022 fick totalt 601, i februari fick totalt 768, i mars fick totalt 956 , i april fick totalt 554 och i maj fick totalt 267 diagnosen av koronafall.