Coronaläget inom Försvarsmakten

På den här sidan upprätthålls en lägesbild över coronavirussmitta inom Försvarsmakten. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Bekräftade fall av coronasmitta inom Försvarsmakten är 37. Antalet innefattar även personer som tillfrisknat. Antalet uppdaterat 1.6.2020 kl. 14.45.

Smittade beväringar
  Kända fall 1.6.2020 kl. 12:40 Förändring sedan 15.5.
Gardesjägarregementet 5  
Kajanalands brigad 2  
Karelska brigaden 2  
Pansarbrigaden 1  
Björneborgs brigad 2  
Luftkrigsskolan 1  
Kustbrigaden 5 +1
Sammanlagt inom Försvarsmakten 18 +1

 

Smittade tillhörande personalen
  Kända fall 29.5.2020 kl. 23.59 Förändring sedan 15.5.
Sammanlagt inom Försvarsmakten 19 0