Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens coronaläge

På den här sidan upprätthålls lägesbilden över coronavirusinfektionerna inom Försvarsmakten. Sidan uppdateras regelbundet.

Presentationen av statistiken över coronavirussmitta ändrades den 26 januari 2022 så att tabellen visar antalet sjuka och en uppskattning av antalet botade personer.

Sedan början av november 2022 har totalt 184 bekräftade fall av coronavirussmitta rapporterats inom försvarsmakten. Enligt uppgifter från Huvudstaben var 133 personer sjuka den 13.11.2022.

Det uppskattas att totalt 438 tillfrisknat sedan början av oktober 2022, inklusive de som insjuknade före oktober (4 259 personer tillfrisknade i januari, 2 364 i februari, 2 014 i mars, 1 107 i april, 571 i maj, 361 i juni, 786 i juli, 491 i augusti och 358 i september).

Informationen uppdaterades på sidan 14.11.2022 kl. 11.00

Fall av infektioner bland beväringar

Beväringar

Konstaterade coronafall av november 2022 (läget 13.11.2022 kl. 24.00).

Nya fall 1.11.–1.11.2022

Kajanalands brigad 14 +14
Gardesjägarregementet 5 +5
Karelska brigaden 16 +16
Uttis Jägarregemente 2 +2
Pansarbrigaden 2 +2
Björneborgs brigad 15 +15
Jägarbrigaden 7 +7
Karelens flygflottilj 1 +1
Kustflottan 17 +17
Nylands Brigad 1 +1
Kustbrigaden 4 +4
Sammanlagt i Försvarsmakten 90 +90


Under 2020 upptäckte Försvarsmakten 98 bekräftade coronasmittor bland värnpliktiga, varav 18 fall 1.3–31.4, 0 fall 1.6–20.9 och 80 fall 21.9–31.12.2020.

Under 2021 upptäckte Försvarsmakten 1353 bekräftade coronasmittor bland värnpliktiga. Under januari–februari 2021 registrerades 145 fall, under mars 246 fall, under april 208 fall, under maj 31 fall, under juni 5 fall, under juli 274 fall, under augusti 164 fall, under september 75 fall, under oktober 96 fall, under november 41 fall och under december 88 fall.

I januari 2022 fick totalt 5 061, i februari 2022 fick totalt 1 233, i mars fick totalt 959, i april fick totalt 352, i maj fick totalt 178, i juni fick totalt 337, i juli fick totalt 666, i augusti fick totalt 216 och i september fick totalt 190 beväringar diagnosen av koronafall.

Infektionsfall bland personalen

Personalen Konstaterade coronafall av november 2022 (läget 13.11.2022 kl. 24.00). Nya fall 1.11.–13.11.2022
Sammanlagt i Försvarsmakten 94

+94


Under år 2020 konstaterades sammanlagt 82 säkra smittofall bland Försvarsmaktens personal.

Under år 2021 upptäckte Försvarsmakten 368 bekräftade coronasmittor bland personalen. I januari-april 2021 uppdagades 95 fall, under maj 6 fall, under juni 6 fall, under juli 23 fall, under augusti 33 fall, under september 20 fall, under oktober 26 fall, under november 42 fall och under december 131 fall.

I januari 2022 fick totalt 601, i februari fick totalt 768, i mars fick totalt 945, i april fick totalt 554, i maj fick totalt 267, i juni fick totalt 227, i juli fick totalt 208, i augusti fick totalt 204 och i september fick totalt 143 diagnosen av koronafall.