Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Coronaläget inom Försvarsmakten

På den här sidan upprätthålls en lägesbild över coronavirussmitta inom Försvarsmakten. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Bekräftade fall av coronasmitta inom Försvarsmakten är 40. Antalet innefattar även personer som tillfrisknat. Antalet uppdaterat 30.7.2020 kl. 11.30.

Smittade beväringar
  Kända fall 29.7.2020 kl. 23:59 Förändring sedan 27.7.
Gardesjägarregementet 5  
Kajanalands brigad 2  
Karelska brigaden 2  
Pansarbrigaden 1  
Björneborgs brigad 2  
Luftkrigsskolan 1  
Kustbrigaden 5  
Sammanlagt inom Försvarsmakten 18 +/- 0

 

Smittade tillhörande personalen
  Kända fall 29.7.2020 kl. 23.59 Förändring sedan 27.7.
Sammanlagt inom Försvarsmakten 22 +1