Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens coronaläge

På den här sidan upprätthålls lägesbilden över coronavirusinfektionerna inom Försvarsmakten. Sidan uppdateras regelbundet.

Statistiken för coronasmittade ändras 7.4.2021 så att man från april början visar nya konstaterade smittofall bland beväringar truppförbandsvis samt fallen bland personalen för hela Försvarsmaktens del.

Från borjan av april 2021 ha 74 säkra fall av coronasmitta rapporterats i Försvarsmakten.
Enligt Huvudstabens uppgifter var 107 personer sjuka 12.4.2021.

Sifforna är uppdaterade den 13 april 2021 kl 10.30.

 

Fall av infektioner bland beväringar

     
Beväringar Konstaterade coronafall mars månads början (läget 12.4.2021 kl. 23:59) Nya fall 8.-12.4.2021
Kajanalands brigad 6 +1
Karelska brigaden 15 +5
Gardesjägerregemente 1  
Björneborgs brigad 12 +2
Marksstridsskolan 25 +3
Kustbrigaden 2  
Kustflottan 2 +1
Pansarbrigaden    
Sjökrigsskolan    
Luftkrigsskolan    
Nylands brigad    
Satakunta flygflottilj    

Sammanlagt i Försvarsmakten

65 +13

Under 2020 upptäckte Försvarsmakten 98 bekräftade coronasmittor bland värnpliktiga, varav:
* 18 fall mellan 1 mars och 31 maj 2020,
* 0 fall 1.6.-20.9.2020
* 80 fall 21.9.-31.12.2020
Under januari–februari 2021 registrerades 145 fall.
Under mars 2021 registrerades 246 fall.

 

Infektionsfall bland personalen

Personalen  Konstaterade coronafall mars månads början (läget 12.4.2021 kl. 23:59) Nya fall 8.-12.4.2021
Sammanlagt i Försvarsmakten    17

+3


Under år 2020 konstaterades sammanlagt 82 säkra smittofall bland Försvarsmaktens personal. I januari - mars 2021 uppdagades 68 fall.