Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens coronaläge

På den här sidan upprätthålls lägesbilden över coronavirusinfektionerna inom Försvarsmakten. Sidan uppdateras regelbundet.

Statistiken för coronasmittade ändrades 3.1.2022 så att man början visar nya konstaterade smittofall bland beväringar truppförbandsvis samt fallen bland personalen för hela Försvarsmaktens del räknat från januaris början.

Från borjan av januari 2022 har 3 913 säkra fall av coronasmitta rapporterats i Försvarsmakten.
Enligt Huvudstabens uppgifter var 2 761 personer sjuka 20.1.2022. Den 14 januari 2022 ändrades beräkningsmetoden så att patienterna förekommer i statistiken i 7 dagar. Tidigare smittade personer syntes som sjuka i statistiken i 14 dagar.

Sifforna är uppdaterade den 21.1.2022 kl. 9.30.

Fall av infektioner bland beväringar

Beväringar

Konstaterade coronafall av januari 2022 (läget 20.1.2022 kl. 24:00).

Nya fall 19.-20.1.2022

Luftkrigsskolan 29 +7
Jägarbrigaden 245 +24
Gardesjägarregement 306 +5
Kajanalands brigad 635 +147
Karelens flygflottilj 2 +0
Karelska brigaden 577 +162
Pansarbrigaden 327 +21
Björneborgs brigad 521 +70
Markstridsskolan 135 +40

Sjökrigsskolan

7 +0
Försvarsmaktens servicecenter 1 +0
Kustbrigaden 356 +62
Kustflottan 29 +1
Satakunta flygflottilj 65 +7
Nylands brigad 245 +44
Uttis jägarregemente 53 +3
Sammanlagt i Försvarsmakten 3533 +593

 

Under 2020 upptäckte Försvarsmakten 98 bekräftade coronasmittor bland värnpliktiga, varav 18 fall 1.3 - 31.4, 0 fall 1.6. - 20.9 och 80 fall 21.9. - 31.12.2020.

Under 2021 upptäckte Försvarsmakten 1353 bekräftade coronasmittor bland värnpliktiga. Under januari–februari 2021 registrerades 145 fall, under mars 246 fall, under april 208 fall, under maj 31 fall, under juni 5 fall, under juli 274 fall, under augusti 164 fall, under september 75 fall, under oktober 96 fall, under november 41 fall och under december 88 fall.

Infektionsfall bland personalen

Personalen Konstaterade coronafall av januari 2022 (läget 20.1.2022 kl. 24:00). Nya fall 19.-20.1.2022
Sammanlagt i Försvarsmakten 380

+75


Under år 2020 konstaterades sammanlagt 82 säkra smittofall bland Försvarsmaktens personal.

Under år 2021 upptäckte Försvarsmakten 368 bekräftade coronasmittor bland personalen. I januari-april 2021 uppdagades 95 fall, under maj 6 fall, under juni 6 fall, under juli 23 fall, under augusti 33 fall, under september 20 fall, under oktober 26 fall, under november 42 fall och under december 131 fall.