Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens coronaläge

På den här sidan upprätthålls lägesbilden över coronavirusinfektionerna inom Försvarsmakten. Sidan uppdateras regelbundet.

Statistiken för coronasmittade ändrades 4.6.2021 så att man början visar nya konstaterade smittofall bland beväringar truppförbandsvis samt fallen bland personalen för hela Försvarsmaktens del räknat från junis början.

Från borjan av juni 2021 har två säkra fall av coronasmitta rapporterats i Försvarsmakten.
Enligt Huvudstabens uppgifter var 6 personer sjuka 10.6.2021.

Sifforna är uppdaterade den 10 juni 2021 kl 8.20.

 

Fall av infektioner bland beväringar

     
Beväringar Konstaterade coronafall maj månads början (läget 10.6.2021 kl. 23:59) Nya fall 8-10.6.2021
Björneborgs brigad 2 +1
Marksstridsskolan 1  

Sammanlagt i Försvarsmakten

3 +1

Under 2020 upptäckte Försvarsmakten 98 bekräftade coronasmittor bland värnpliktiga, varav:
* 18 fall mellan 1 mars och 31 maj 2020,
* 0 fall 1.6.-20.9.2020
* 80 fall 21.9.-31.12.2020
Under januari–februari 2021 registrerades 145 fall, under mars 246 fall, under april 208 fall och under maj 31 fall.

 

 

Infektionsfall bland personalen

Personalen  Konstaterade coronafall maj månads början (läget 10.6.2021 kl. 23:59) Nya fall 7-10.6.2021
Sammanlagt i Försvarsmakten 0

0


Under år 2020 konstaterades sammanlagt 82 säkra smittofall bland Försvarsmaktens personal. I januari - april 2021 uppdagades 95 fall och under maj 6 fall.