Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens coronaläge

På den här sidan upprätthålls lägesbilden över coronavirusinfektionerna inom Försvarsmakten. Sidan uppdateras regelbundet.

Presentationen av statistiken över coronavirussmitta ändrades den 26 januari 2022 så att tabellen visar antalet sjuka och en uppskattning av antalet botade personer.

Sedan början av september 2022 har totalt 255 bekräftade fall av coronavirussmitta rapporterats inom försvarsmakten. Enligt uppgifter från Huvudstaben var 103 personer sjuka den 25.9.2022.

Det uppskattas att totalt 283 tillfrisknat sedan början av september 2022, inklusive de som insjuknade före september (4 259 personer tillfrisknade i januari, 2 364 i februari, 2 014 i mars, 1 107 i april, 571 i maj, 361 i juni, 786 i juli och 491 i augusti).

Informationen uppdaterades på sidan 26.9.2022 kl. 11.30

Fall av infektioner bland beväringar

Beväringar

Konstaterade coronafall av september 2022 (läget 25.9.2022 kl. 24.00).

Nya fall 19.–25.9.2022

Jägarbrigaden 7 +1
Karelska Brigaden 6 +1
Kajanalands brigad 39 +19
Pansarbrigaden 15 +4
Gardesjägarregement 6 +0
Markstridsskolan 4 +2
Björneborgs brigad 53 +3
Satakunta flygflottilj 5 +1
Karelens flygflottilj 1 +0
Luftkrigsskolan 1 +0
Försvarsmakten 1 +1
Kustbrigaden 5 +5
Kustflottan 4 +2
Sjökrigsskolan 5 +5
Nylands brigad 1 +0
Sammanlagt i Försvarsmakten 153 +44


Under 2020 upptäckte Försvarsmakten 98 bekräftade coronasmittor bland värnpliktiga, varav 18 fall 1.3–31.4, 0 fall 1.6–20.9 och 80 fall 21.9–31.12.2020.

Under 2021 upptäckte Försvarsmakten 1353 bekräftade coronasmittor bland värnpliktiga. Under januari–februari 2021 registrerades 145 fall, under mars 246 fall, under april 208 fall, under maj 31 fall, under juni 5 fall, under juli 274 fall, under augusti 164 fall, under september 75 fall, under oktober 96 fall, under november 41 fall och under december 88 fall.

I januari 2022 fick totalt 5 061, i februari 2022 fick totalt 1 233, i mars fick totalt 959, i april fick totalt 352, i maj fick totalt 178, i juni fick totalt 337, i juli fick totalt 666 och i augusti fick totalt 216 beväringar diagnosen av koronafall.

Infektionsfall bland personalen

Personalen Konstaterade coronafall av september 2022 (läget 25.9.2022 kl. 24.00). Nya fall 19.–25.9.2022
Sammanlagt i Försvarsmakten 102

+45


Under år 2020 konstaterades sammanlagt 82 säkra smittofall bland Försvarsmaktens personal.

Under år 2021 upptäckte Försvarsmakten 368 bekräftade coronasmittor bland personalen. I januari-april 2021 uppdagades 95 fall, under maj 6 fall, under juni 6 fall, under juli 23 fall, under augusti 33 fall, under september 20 fall, under oktober 26 fall, under november 42 fall och under december 131 fall.

I januari 2022 fick totalt 601, i februari fick totalt 768, i mars fick totalt 945, i april fick totalt 554, i maj fick totalt 267, i juni fick totalt 227, i juli fick totalt 208 och i augusti fick totalt 204 diagnosen av koronafall.