Hoppa till innehåll

Nordiska huvudstabschefer samlas i Stockholm

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 20.9.2023 17.00
Pressmeddelande

Generallöjtnant Vesa Virtanen deltar 20-21.9.2023 i det möte för de nordiska ländernas huvudstabschefer som ordnas i Stockholm.

Det årliga mötet erbjuder möjlighet att diskutera aktuella frågor inom det nordiska försvarssamarbetet. Under mötet behandlas bland annat koordinationen av det arbete inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet som sker i olika forum. Man diskuterar även det aktuella säkerhetsläget.

Det nordiska försvarssamarbetet har en lång historia, och huvudstabscheferna träffas regelbundet.

´