Hoppa till innehåll

Försvarsmakten deltar i övningen Aurora 23 i södra Sverige

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 17.4.2023 13.06
Pressmeddelande

Försvarsmakten deltar i svenska Försvarsmaktens huvudövning Aurora 23 i södra Sverige den 1.–11. maj. Deltagandet i övningen utvecklar samarbetsförmågan och fördjupar samarbetet med Sverige och internationella partners.

I övningen deltar från Försvarsmakten sammanlagt över 1000 soldater från Armén, Marinen, Flygvapnet och Logistikverket.

Aurora 23 är den största övningen som leds av Försvarsmakten i Sverige på många år, med cirka 26 000 personer från 14 olika länder som deltar. Förutom militär kommer även svenska civila myndigheter att delta i övningen. Deltagandet i övningen Aurora ingår i planen för Försvarsmaktens internationella utbildnings- och övningsverksamhet år 2023 och har godkänts av Försvarsministeriet.

Överste Kari Pietiläinen, nationell äldste för Försvarsmaktens trupp, Huvudstabens utbildningschef, förklarar att övningen är en viktig del i att fördjupa samarbetet mellan Finland och Sverige.

– Övningen utvecklar Finlands och Sveriges förmåga att samarbeta både på land, till sjöss och i luften. Att fördjupa samarbetet är också viktigt för båda parter under Natomedlemskapet, framhåller Pietiläinen.

Överste Pietiläinen säger att multinationella övningar är viktiga för att utveckla förmågan att samarbeta internationellt.

– Övningar som genomförs i en multinationell miljö utvecklar beredskapen även för det inhemska försvaret. Med NATO-medlemskapet kommer Försvarsmakten att öva allt mer tillsammans med våra allierade och internationella partners.

Försvarsmaktens avdelning är den största av de internationella partnerländerna

Från Försvarsmakten deltar i övningen trupper från alla försvarsgrenar och Försvarsmaktens. Från Armén deltar omkring 700 soldater: en jägarbataljon från Björneborgs brigad samt en Luftvärnstropp från Pansarbrigaden. Arméns trupp verkar i övningen under ledning av en svensk brigad.

Marinen deltar i övningen med minröjningsfartyget Purunpää, två robotbåtar av Hamina-klass och multifunktionsfartyget Louhi som stödfartyg. Förutom stridsfartyg finns kusttrupper från Nylands brigad och Kustbrigaden med sina stridsbåtar. 

Cirka 100 personer från Flygvapnet deltar i övningen, med bland annat F/A 18 Hornet multifunktionella jaktplan och Hawk jetskoplan.

Försvarsmaktens logistikverk ansvarar för den nationella logistiken som utbildningsstyrkan behöver i samarbete med försvarsgrenarna och svenska försvarsmakten. Finländska experter deltar också i simuleringarna av övningens cyberförsvar.

Aurora 23

•    Aurora 23 är leds av svenska Försvarsmakten med cirka 26 000 personer.
•    Övningen ordnas 17.4– 11.5. i södra Sverige. Övningsområdet omfattar också havsområdena.
•    Soldater från 14 olika länder deltar i övningen.  Bland de internationella partnerna tillhandahåller Finland, USA och Storbritannien de största trupperna.
•    Förutom militär kommer även svenska civila myndigheter att delta i övningen. 

Följ med övningen!

Övningen kan följas med hashtaggen #aurora23. Följ den finska truppen på Försvarsmaktens kanaler:

puolustusvoimat.fi/aurora23

Facebook.com/puolustus

Twitter.com/puolustusvoimat

Instagram.com/puolustusvoimat.fi

Läs mer om övningen på svenska Förvarsmaktens webbplats

´