Hoppa till innehåll

Militärgraderna i Försvarsmakten

De tre försvarsgrenarna inom Försvarsmakten, armén, marinen och flygvapnet, har alla lika många militärgrader.
För officerarna i Försvarsmakten finns det 11 militärgrader, för underofficerarna finns det sex militärgrader och för manskapet finns det tre stycken.

Armén och Flygvapnet delar på militärgrader. Marinen har sina egna militärgrader.

Den högsta militärgraden är General (Armén och Flygvapnet) eller Amiral (Marinen). Den lägsta militärgraden är Soldat (Armén och Flygvapnet) eller Matros (Marinen).

Soldaten kan ha olika benämningar beroende på försvarsgrenen eller vapenslagsutbildningen, som t.ex. kanonjär eller jägare.

Varje soldat börjar sin värnplikt som rekryt. Rekryt är ingen militärgrad i sig, men en nominering för en soldat som inte svurit sin faned eller anlagt sin högtidliga försäkran.

Mer information:
Befordringar i reserven: varusmies.fi/sv/befordringar-i-reserven

Armén och Flygvapnet

Officerare

Militärgrad Arméns- och Flygvapnets kraginsignia M/05-fältinsignia Ärminsignia
General På Generalens kraginsignia finns det fyra leijonrosetter vågrätt. Kenraali ilmavoimat kauluslaatta arvomerkki På Generalens M/05-fältinsignia finns det fyra leijonrosetter lodrätt. På Generalens ärminsignia finns det ett tjockt dekorativt sträck längst ned och ovanför ligger tre smalare sträck.
Generallöjtnant På Generallöjtnantens kraginsignia finns det tre leijonrosetter vågrätt. Kenraaliluutnantti ilmavoimat kauluslaatta arvomerkki På Generallöjtnantens M/05-fältinsignia finns det tre leijonrosetter lodrätt. På Generallöjtnantens ärminsignia finns det ett tjockt dekorativt sträck längst ned och ovanför ligger två smalare sträck.
Generalmajor På Generalmajorens kraginsignia finns det två leijonrosetter vågrätt. Kenraalimajuri ilmavoimat kauluslaatta arvomerkki På Generalmajorens M/05-fältinsignia finns det två leijonrosetter lodrätt. På Generalmajorens ärminsignia finns det ett tjockt dekorativt sträck längst ned och ovanför ligger ett smalt sträck.
Brigadgeneral På Brigadgeneralens kraginsignia finns det en leijonrosett. Prikaatikenraali ilmavoimat kauluslaatta arvomerkki På Brigadgeneralens M/05-fältinsignia finns det en leijonrosett. På Brigadgeneralens ärminsignia finns det ett tjockt dekorativt sträck.
Överste På Överstens kraginsignia finns det tre stora heraldiska rosetter vågrätt. Eversti ilmavoimat kauluslaatta arvomerkki På Överstens M/05-fältinsignia finns det tre stora heraldiska rosetter lodrätt. På Överstens ärminsignia finns det ett tjockt sträck högst upp och nedanför ligger tre smalare sträck.
Överstelöjtnant På Överstelöjtnantens kraginsignia finns det två stora heraldiska rosetter vågrätt. Everstiluutnantti ilmavoimat kauluslaatta arvomerkki På Överstelöjtnantens M/05-fältinsignia finns det två stora heraldiska rosetter lodrätt. På Överstelöjtnantens ärminsignia finns det ett tjockt sträck högst upp och nedanför ligger två smalare sträck.
Major På Majorens kraginsignia finns det en stor heraldisk rosett. Majuri ilmavoimat kauluslaatta arvomerkki På Majorens M/05-fältinsignia finns det en stor heraldisk rosett. På Majorens ärminsignia finns det ett tjockt sträck högst upp och nedanför ligger ett smalt sträck.
Kapten På Kaptenens kraginsignia finns det tre små heraldiska rosetter vågrätt. Kapteeni ilmavoimat kauluslaatta arvomerkki På Kaptenens M/05-fältinsignia finns det tre små heraldiska rosetter lodrätt. På Kaptenens ärminsignia finns det ett smalt sträck som omringas av två tjockare sträck.
Premiärlöjtnant På Premiärlöjtnantens kraginsignia finns det två små heraldiska rosetter med ett sträck emellan vågrätt. Yliluutnantti ilmavoimat kauluslaatta arvomerkki På Premiärlöjtnantens M/05-fältinsignia finns det två små heraldiska rosetter med ett sträck emellan lodrätt. På Premiärlöjtnantens ärminsignia finns det två smala sträck som ligger på ett tjockare sträck.
Löjtnant På Löjtnantens kraginsignia finns det två små heraldiska rosetter vågrätt. Luutnantti ilmavoimat kauluslaatta arvomerkki På Löjtnantens M/05-fältinsignia finns det två små heraldiska rosetter lodrätt. På Löjtnantens ärminsignia finns det två medeltjocka sträck.
Fänrik På Fänrikens kraginsignia finns det en liten heraldisk rosett. V�nrikki ilmavoimat kauluslaatta arvomerkki På Fänrikens M/05-fältinsignia finns det en liten heraldisk rosett. På Fänrikens ärminsignia finns det ett medeltjockt sträck.

Underofficerare

Militärgrad Arméns- och Flygvapnets kraginsignia M/05-fältinsignia Ärminsignia
Militärmästare På Militärmästarens kraginsignia finns det en stor vinkel i följd av två små vinklar vågrätt. På Militärmästarens M/05-fältinsignia finns det en stor vinkel i följd av två små vinklar lodrätt. På Militärmästarens ärminsignia finns det en stor vinkel i följd av två små vinklar lodrätt.
Överfältväbel På Överfältväbelns kraginsignia finns det en stor vinkel i följd av en liten vinkel vågrätt. På Överfältväbelns M/05-fältinsignia finns det en stor vinkel i följd av en liten vinkel lodrätt. På Överfältväbelns ärminsignia finns det en stor vinkel i följd av en liten vinkel lodrätt.
Fältväbel På Fältväbelns kraginsignia finns det en stor vinkel vågrätt. På Fältväbelns M/05-fältinsignia finns det en stor vinkel. På Fältväbelns ärminsignia finns det en stor vinkel.
Översergeant På Översergeantens kraginsignia finns det fyra små vinklar vågrätt. På Översergeantens M/05-fältinsignia finns det fyra små vinklar lodrätt. På Översergeantens ärminsignia finns det fyra små vinklar lodrätt.
Officersaspirant På Officersaspirantens kraginsignia finns det två diamantformade fyrkanter lodrätt. På Officersaspirantens M/05-fältinsignia finns det två diamantformade fyrkanter lodrätt. På Officersaspirantens ärminsignia finns det två små vinklar lodrätt och på den översta vinkeln finns det en dekorativ cirkel.
Sergeant På Sergeantens kraginsignia finns det tre små vinklar vågrätt. På Sergeantens M/05-fältinsignia finns det tre små vinklar lodrätt. På Sergeantens ärminsignia finns det tre små vinklar lodrätt.
Officerselev På Officerselevens kraginsignia finns det en diamantformad fyrkant. På Officerselevens M/05-fältinsignia finns det en diamantformad fyrkant. På Officerselevens ärminsignia finns det en liten vinkel och på den finns det en dekorativ cirkel.
Undersergeant På Undersergeantens kraginsignia finns det två små vinklar vågrätt. På Undersergeantens M/05-fältinsignia finns det två små vinklar lodrätt. På Undersergeantens ärminsignia finns det två små vinklar lodrätt.

Manskap

Militärgrad Arméns- och Flygvapnets kraginsignia M/05-fältinsignia Ärminsignia
Korpral På Korpralens kraginsignia finns det en liten vinkel vågrätt. På Korpralens M/05-fältinsignia finns det en liten vinkel lodrätt. På Korpralens ärminsignia finns det en liten vinkel lodrätt.
Underofficerselev Underofficerselevens kraginsignia har en färg beroende på vilken försvarsgren eller uppgift man är i. På Underofficerselevens M/05-fältinsignia finns det ett smalt grått sträck. På Underofficerselevens ärminsignia finns det ett smalt grått sträck.
Soldat Soldatens kraginsignia har en färg beroende på vilken försvarsgren eller uppgift man är i. Soldatens M/05-fältinsignia har en grön färg. Soldatens ärminsignia har en grå färg.

Militärprästen

Militärgrad Kraginsignia Axelinsignia
Fältbiskop Fältbiskopens krageplatta har ett kors omgiven av dubbla gula gränser och blad. Fältbiskopens axelplatta har ett kors omgiven av gula blad och en utsmyckad tjock linje.
Fältprost Fälträknens krageplatta har ett kors omgiven av dubbla lila gränser och gula blad. Fälträknarens axelplatta har ett kors omgiven av gula blad och två linjer.
Militärpastor Den militära pastorns krageplatta har ett kors omgiven av lila gränser och gula blad. Den militära pastorns axelplatta har ett kors omgiven av gula blad och en enda linje.
Militärpastor ortodox

Marinen

Officerare

Militärgrad Axelinsignia Ärminsignia
Amiral På Amiralens axelinsignia finns det tre lodräta sträck i följd av ett dekorativt lodrätt tjockt sträck i vågrät följd. På Amiralens ärminsignia finns det tre vågräta sträck i följd av ett dekorativt lodrätt tjockt sträck i lodrät följd.
Viceamiral På Viceamiralens axelinsignia finns det två lodräta sträck i följd av ett dekorativt lodrätt tjockt sträck i vågrät följd. På Viceamiralens ärminsignia finns det två vågräta sträck i följd av ett dekorativt vågrätt tjockt sträck i lodrät följd.
Konteramiral På Konteramiralens axelinsignia finns det ett lodrätt sträck i följd av ett dekorativt lodrätt tjockt sträck i vågrät följd. På Konteramiralens ärminsignia finns det ett vågrätt sträck i följd av ett dekorativt vågrätt tjockt sträck i lodrät följd.
Flottiljamiral På Flottiljamiralens axelinsignia finns det ett dekorativt lodrätt tjockt sträck. På Flottiljamiralens ärminsignia finns det ett dekorativt vågrätt tjockt sträck.
Kommodor På Kommodorens axelinsignia finns det fyra lodräta sträck i vågrät följd. På Kommodorens ärminsignia finns det fyra vågräta sträck i lodrät följd.
Kommendör På Kommendörens axelinsignia finns det fyra lodräta sträck vilket av det andra sträcket är smalt, i vågrät följd. På Kommendörens ärminsignia finns det fyra vågräta sträck vilket av det andra sträcket är smalt, i lodrät följd.
Kommendörkapten På Kommendörkaptenens axelinsignia finns det tre lodräta sträck i vågrät följd. På Kommendörkaptenens ärminsignia finns det tre vågräta sträck i lodrät följd.
Kaptenlöjtnant På Kaptenlöjtnantens axelinsignia finns det ett smalt lodrätt sträck omringat av två tjockare sträck, i vågrät följd. På Kaptenlöjtnantens ärminsignia finns det ett smalt vågrätt sträck omringat av två tjockare sträck, i lodrät följd.
Premiärlöjtnant På Premiärlöjtnantens axelinsignia finns det två smala lodräta sträck i följd av ett tjockt sträck, i vågrät följd. På Premiärlöjtnantens ärminsignia finns det två smala vågräta sträck i följd av ett tjockt sträck, i lodrät följd.
Löjtnant På Löjtnantens axelinsignia finns det två lodräta sträck, i vågrät följd. På Löjtnantens ärminsignia finns det två vågräta sträck, i lodrät följd.
Underlöjtnant På Underlöjtnantens axelinsignia finns det ett lodrätt sträck. På Underlöjtnantens ärminsignia finns det ett vågrätt sträck.

Underofficerare

Militärgrad Ärminsignia
Militärmästare På Militärmästarens ärminsignia finns det en stor vinkel i följd av två små vinklar lodrätt.
Överbåtsman På Överbåtsmannens ärminsignia finns det en stor vinkel i följd av en liten vinkel lodrätt.
Båtsman På Båtsmannens ärminsignia finns det en stor lodrätt.
Översergeant På Översergeantens ärminsignia finns det fyra små vinklar lodrätt.
Officersaspirant På Officersaspirantens ärminsignia finns det två små vinklar lodrätt och på den översta vinkeln finns det en dekorativ cirkel.
Sergeant På Sergeantens ärminsignia finns det tre små vinklar lodrätt.
Officerselev På Officerselevens ärminsignia finns det en liten vinkel och på den finns det en dekorativ cirkel.
Undersergeant På Undersergeantens ärminsignia finns det två små vinklar lodrätt.

Manskap

Militärgrad Ärminsignia
Övermatros På Övermatrosens ärminsignia finns det en liten vinkel lodrätt.
Underofficerselev På Underofficerselevens ärminsignia finns det ett smalt grått sträck.
Matros Matrosens ärminsignia har en svart färg.

Militärpräster

Militärgrad Ärminsignia Axelinsignia
Fältprost Fälträknens hylsplatta har ett kors omgiven av gula blad och två linjer. Fälträknarens axelplatta har ett kors omgiven av gula blad och två linjer.
Militärpastor Den militära pastorns ärmplatta har ett kors omgiven av gula blad och en enda linje Den militära pastorns axelplatta har ett kors omgiven av gula blad och en enda linje.
VBeväringspastor (undersergeant) Den icke-beställda värnplästens ärmplatta har två tunna hörnjärn och ett rött kors under dem. Det finns två tunna vinklar på axelplattan på det icke-uppdragsgivande utskriften.
Beväringspastor (matros) Det finns ett rött kors på ärmplattan på ett värnplikt Skyddets axelplatta är svart

 

Militärgraderna i Försvarsmakten

 

 

 

´