Hoppa till innehåll

Riksparaden på försvarets fanfest

Tisdag 4.6.2024 – 

Riksparaden på försvarets fanfest

Riksparaden på försvarets fanfest hålls i Hangö den 4.6.2023. Dagen bjuder på paradmönstring och förbimarsch samt bl.a. på materielutställning och en konsert inom ramen för Försvarsmaktens sommarturné MILjazz till en annan webbplats. Det är fritt inträde till evenemangen.

Trupper från Armén, Marinen, Flygvapnet, Försvarshögskolan, Gränsbevakningsväsendet samt veteran- och försvarsorganisationerna deltar. Trupperna som deltar i paraden omfattar över 1150 personer, över 40 fordon och 10 luftfartyg.

Paraden tas emot av kommendören för marinen, konteramiral Tuomas Tiilikainen och paradtrupperna kommenderas av stabschefen för marinen, flottiljamiral Jukka Anteroinen.

https://puolustusvoimat.fi/sv/fanfest

Trafikarrangemangen i samband med riksparaden på försvarets fanfest i Hangö

 

 


´