Hoppa till innehåll

Värnplikten fortsätter i reserven – från Försvarsmakten till reserven 1 303

ArménFlygvapnetFörsvarsmaktenMarinen
Utgivningsdatum 14.9.2022 8.28
Pressmeddelande

Onsdagen den 14 september avslutar 1 303 värnpliktiga sin beväringstjänstgöring och förflyttas till reserven. Nu är 84 av de hemvändande kvinnor. Värnpliktsperioden fortsätter till utgången av det år då den värnpliktige fyller 60 år.

De värnpliktiga som nu övergår till reserven har tjänstgjort i manskapsuppgifter som kräver specialkompetens, och tjänstgöringstiden i dessa uppgifter är 255 dagar. 15 procent av alla beväringar utbildas för specialuppgifter. Specialutbildade beväringar tjänstgör till exempel inom de juridiska och kyrkliga områdena samt inom områdena kommunikation, informationsteknik, medicin och underrättelse samt inom militärvetenskaplig forskning.

Av dem som nu hemförlovas har 860 tjänstgjort i armén, 321 i marinen och 122 i flygvapnets truppförband.

I specialuppdrag får beväringarna möjlighet att ta tillvara sin egen civila kompetens, fördjupa sina färdigheter och få arbetslivserfarenhet och kontakter för framtiden. Ansökan är öppen för alla beväringar och specialkunskaper testas vid behov i ett urvalsprov eller en intervju. Du kan söka tjänsterna både när tjänsten börjar och under de första tjänstgöringsveckorna.

De ur manskapet som väljs ut för specialuppgifter övergår till sina uppgifter omedelbart efter utbildningsgrensperioden och beväringschefer efter ledarskapsutbildning. De som väljs ut för ledarskapsutbildning kan ansöka om särskilda uppgifter under underofficers- eller reservofficerskursen. Tjänstgöringstiden är 255 dagar och för dem som genomgår ledarskapsutbildning 347 dagar.

´