Hoppa till innehåll

Trafikarrangemang i Helsingfors 3–4 juni 2017 i samband med riksparaden på försvarets fanfest

Försvarsmakten
29.5.2017 11.48
Pressmeddelande
Kartta päivän liikennejärjestelyistä

Riksparaden på försvarets fanfest den 4 juni 2017 medför förändringar i trafiken, parkeringen och kollektivtrafiken i Helsingfors. För att undvika köer i trafiken uppmanas allmänheten att ta sig fram till fots eller använda kollektivtrafik i centrum under paradevenemangen.

Förberedelserna för paraden börjar i Helsingfors centrum lördagen den 3 juni.

Merparten av paradens trupper, fordon och materiel anländer till Sandhamn, Hanaholmen och Medborgartorget under lördagen den 3 juni. Trupperna lämnar Helsingfors den 4 juni under eftermiddagen och kvällen. Förflyttningen från garnisonerna till Helsingfors sker via Tavastehusleden (E12), Lahtisleden (E75) och Borgåleden (E18).

De största förändringarna i trafiken och parkeringen gäller Senatstorget med omgivningar: Mariegatan, Kyrkogatan och Mannerheimvägen samt Kajsaniemiplanen, Tallbacksfältet, Medborgartorget och Södra hamnen.

Parkerings- och trafikbegränsningar i Helsingfors

Helsingfors stad begränsar parkeringen i Kronohagen den 4 juni kl. 6.00 - 12.00 och på parkeringsplatsen vid Tallbacksfältet den 4 juni kl. 9.00 - 16.00. P-förbudsskyltar sätts ut på Kyrkogatan, Mariegatan och parkeringsplatsen vid Tallbacksfältet.

Polisen och militärpoliser begränsar och dirigerar trafiken från och med kl. 9.00 den 4 juni i Kajsaniemi och på Senatstorget i Helsingfors centrum samt på Hanaholmen.

Kyrkogatan, Mariegatan och Alexandersgatan stängs för övrig trafik från och med kl. 9.00 den 4 juni. Mannerheimvägen stängs för trafik mellan Simonsgatan/Brunnsgatan och Runebergsgatan/Helsingforsgatan från och med kl. 12.30.

Paradtruppernas motormarsch till Helsingfors

Fordon och personal som deltar i paraden förflyttar sig från olika truppförband till Sandhamn på förmiddagen den 3 och 4 juni via Ring 1 - Österleden - Borgbyggarvägen - Degerövägen - Sandhamnsvägen.

Pansarbrigadens trupper förflyttar sig till Helsingfors den 3 juni via riksväg 3 - Ring 1 - Österleden - Hertonäs - Sandhamn.

Björneborgs brigads trupper förflyttar sig till Helsingfors den 3 juni via Säkylä/Niinisalo - Helsingfors - Ring 1 - Österleden - Hertonäs - Sandhamn.

Satakunta flygflottiljs avdelning förflyttar sig till Helsingfors den 3 juni via riksväg 3 - Ring 1 - Österleden - Hertonäs - Sandhamn.

Uttis jägarregementes trupper förflyttar sig till Helsingfors den 3 juni via riksväg 6 - E18 - E75 - Ring 1 - Österleden - Hertonäs - Sandhamn.

Karelska brigadens trupper förflyttar sig till Helsingfors den 3 juni via riksväg 15 - riksväg 6 - E18 - E75 - Ring 1 - Österleden - Hertonäs - Sandhamn.

Materielutställningens fordonsförflyttningar

Merparten av materielen för materielutställningen på Medborgartorget den 4 juni samlas i Sandhamn den 3 juni och förflyttas till Medborgartorget under eftermiddagen. Med anledning av materielutställningen på Medborgartorget kommer korsningen mellan Mannerheimvägen och Tölöviksgatan att stängas för trafik söndagen den 4.6 från och med kl. 10.

Materielutställningen avvecklas den 4 juni efter kl. 18.

Trafikarrangemang vid mönstringen och förbimarschen den 4 juni

Före mönstringen på Senatstorget samlas fotparadtrupperna på Kajsaniemiplanen, dit de transporteras från Sandhamn med bussar från och med kl. 9.30. Från Kajsaniemiplanen kör bussarna till Tallbacksfältet för att vänta tills förbimarschen är över.

Efter mönstringen på Senatstorget förflyttar sig fotparadtrupperna via Unionsgatan och Alexandersgatan till Mannerheimvägen och korsningen Simonsgatan/Brunnsgatan, som är startplats för förbimarschen.

Motoriserade paradtrupper förflyttar sig efter kl. 9 från Sandhamn till Hanaholmen och vidare till Mariegatan och Kyrkogatan för förbimarschen.

Förbimarschen startar kl. 13.30 från korsningen Simonsgatan/Brunnsgatan på Mannerheimvägen och går mot Musikhuset. Förbimarschen tas emot framför Musikhuset.

Efter förbimarschen förflyttar sig fotparadtrupperna via Mannerheimvägen till Tallbacksfältet för avfärd i bussar.

De motoriserade paradtrupperna påbörjar återmarschen till hemgarnisonerna.

Den tunga vagnmaterielen lastas på lavetter på Mannerheimvägen.

Efter förbimarschen kör vissa fordon till Tallbacksfältet för att lastas på transportfordon.

Information om trafikarrangemangen och avvikelserna i trafiken ges också av Helsingforsregionens trafik: www.hsl.fi och Helsingfors stad: www.hel.fi.

Karta över dagens trafikordning