Hoppa till innehåll

Gemensamt uttalande av USEUCOM och Försvarsmakten
Nordeuropas försvarsmakters kommendörer träffades i Helsingfors

Försvarsmakten
30.9.2021 16.22
Pressmeddelande
kuva jossa komentajat poseeraavat portailla

Förenta staternas europeiska ledningsstab (USEUCOM) och Försvarsmakten arrangerade ett möte för de nordeuropeiska ländernas försvarschefer i Helsingfors den 29-30 september.

Värd för mötet var Kommendören för Försvarsmakten general Timo Kivinen och kommendören för Förenta Staternas europeiska ledningsstab, general Tod Wolters. I mötet deltog också försvarsmaktkommendörerna från Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Storbritannien, Sverige och Tyskland. 

Vid mötet diskuterade deltagarna säkerhetsutmaningar i regionen och bekräftade sin fortsatta strävan att fördjupa försvarssamarbetet. Försvarscheferna diskuterade också militär mobilitet, utvecklad militär förmåga att agera tillsammans mellan NATO och icke-NATO-medlemmar. Slutligen informerades de om USEUCOMS:s övningsprogram under budgetåret 2022.Möten som det här fördjupar framtida samarbete mellan nordeuropeiska länder, Förenta Staterna och allierade i hela Europa. Samarbetet bygger upp försvarsförmågan och förmågan att agera tillsammans, samt utvecklar förmågan att svara på olika aktuella och möjliga hot.

De arktiska och baltiska regionerna är strategiskt viktiga och har en ökande geopolitisk och global betydelse. I de här regionerna ökar övningar och interaktion mellan allierade och partner förmågan att agera tillsammans på alla områden samt gör det möjligt att verka tillsammans som ett lag som svarar på säkerhetshot tillsammans. 

Ledande underofficerare från flera länder träffas dagen innan för att diskutera stärka rekryteringen av underofficerare. Under mötet informerade ländernas ledande underofficerare hur de strävade efter att utveckla underofficerskapet.