Hoppa till innehåll

Militär underrättelsetjänst till stöd för beslutsfattande – perspektiv på militär underrättelsetjänst

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 19.1.2023 12.15
Pressmeddelande

Den offentliga granskning av den militära underrättelsetjänsten som publiceras i dag beskriver det gångna året med militär underrättelsetjänst i en förändrad verksamhetsmiljö och öppnar framtidsutsikter.

Under 2022 och början av 2023 har världen drabbats av den kraftiga skärpningen av den säkerhetspolitiska situationen som orsakats av kriget i Ukraina, fortsättningen av coronapandemin, osäkerheter relaterade till utvecklingen av den globala ekonomin, klimatförändringens utveckling och humanitära katastrofer som har påverkat säkerheten på global nivå.

Finlands militära verksamhetsmiljö har förändrats särskilt av Rysslands anfallskrig i Ukraina. Den militära underrättelsetjänsten har aktivt följt krigets förlopp och dess spridningseffekter på Finland och dess närområden. Finlands geopolitiska läge understryker vidare behovet av lägesbild, underrättelseanalys och uppföljning av verksamhetsmiljön.

Enligt Huvudstabens underrättelsechef, konteramiral Juha Vauhkonen har år 2022 inneburit bråda tider för den militära underrättelsen.

– Det militära underrättelsesystemet är i arbete dygnet runt och gör sitt bästa för att tillgodose försvarsmaktens och statsledningens informationsbehov och förse vårt försvarssystem med den underrättelse det behöver i sin verksamhet, lyfter Vauhkonen fram i sina öppningsord till granskningen.

Huvudstabens underrättelsechef, konteramiral Juha Vauhkonen

År 2022 var det nationella försvaret föremål för systematisk underrättelseinhämtning från andra stater. Underrättelseverksamheten inriktades bland annat på försvars- och säkerhetspolitiskt beslutsfattande, central infrastruktur, Försvarsmaktens verksamhet och pågående förmågeprojekt. I synnerhet försökte man få information om framtida, ännu opublicerade lösningar, liksom annat icke-offentligt material. Utländska underrättelsetjänster har använt olika metoder, såsom personunderrättelse, i sin verksamhet.

Den militära underrättelsens förmåga att samla in och analysera inhämtning har utvecklats avsevärt

Som ett resultat av ett långsiktigt utvecklingsarbete har den militära underrättelsetjänsten tillgång till ett brett spektrum av underrättelsetyper för underrättelseinhämtning och en betydande analytisk förmåga. De civila och militära underrättelselagarna som trädde i kraft 2019 har utvecklat underrättelseinhämtning och ökat underrättelsekapaciteten och möjligheterna till snabba insatser. 

– Lagen om militär underrättelsetjänst och de befogenheter den ger har visat sig vara effektiv och proportionerlig. Förbättrad underrättelseinhämtning har gett den militära underrättelseanalysen ännu bättre källdata, berättar Vauhkonen.

Förändringar i den säkerhetspolitiska miljön påverkar den militära underrättelsetjänsten 

Det nationella försvaret kommer att fortsätta att möta lika många hot som tidigare år. Teknikutnyttjandet av verksamhetsmiljön, hotens ökande komplexitet och uppbyggnaden av informationssamhället på basis av teknik innebär utmaningar för underrättelsemyndigheterna. Mängden information är enorm, och den växer med utvecklingen av teknik.  
En av de viktigaste förändringarna inom den närmaste framtiden är Finlands framtida medlemskap i Nato, som också kommer att påverka den militära underrättelsetjänstens verksamhet: hela alliansen övervakar den gemensamma verksamhetsmiljön, bildar en lägesbild av världshändelserna och förbereder sig på att varna för hotfulla förändringar.

Det militära underrättelsesystemet utvecklas ständigt för att möta kraven i den föränderliga säkerhetsmiljön.

Kolla in 2023 Militära underrättelsens offentliga översikt.

Det militära underrättelsesystemet finns mer detaljerat i översikten 2021.

´