Hoppa till innehåll

General Lindberg: Redogörelsen styr försvarets utveckling

Huvudstaben
Utgivningsdatum 23.1.2017 8.30 | Publicerad på svenska 23.1.2017 kl. 11.21
Pressmeddelande

Försvarsredogörelsen betydelse är avgörande för styrandet av försvarsutvecklingen, konstaterade kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg i sitt tal vid öppnandet av 220:a Nationella försvarskursen den 23 januari.

Föreberedelserna för den nu för första gången framställda särskilda Statsrådets försvarsredogörelse, var på slutrakan före redogörelsen överlämnades till riksdagsbehandling i våras. Behovet av Statsrådets redogörelser är ur försvarssynvinkel obestridlig. Utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen utgör ramen för utvecklingen av vårt försvar på politisk nivå, sammanfattade Lindberg.

I försvarsredogörelsen beskrivs på vilket vis den förändrade omgivningen ställer krav på vårt försvar. Försvarsmakten behöver såväl spetsförmåga, baserad på modern teknologi, som en omfattande reserv. Spetsförmågorna, den stora reserven jämte beredskapen kräver och kompletterar varandra konstaterade kommendören.

Den allmänna värnplikten utgör den starka grunden för vårt försvar. Utbildningen är en försvarsmaktens viktigaste funktioner i normala förhållanden. I trupproduktionen och i personalens utbildning tar man i allt större grad hänsyn till beredskapen. Försvarsmakten strävar efter att som en organisation stadd i ständig utveckling, ständigt förbättra våra krigstida truppers förmåga genom att effektivera utbildningen, ta vara på digitaliseringens möjligheter samt upprätthålla och förbättra kontakten med reservisterna, sade kommendören sammanfattningsvis.

Kommendörens för försvarsmakten tal i sin helhet

´