Hoppa till innehåll

General Lindberg: Ökande fastighetskostnader oroar försvaret

Huvudstaben
Utgivningsdatum 4.3.2019 8.35
Pressmeddelande

Vårt försvar upprätthålls och utvecklas ur militära utgångspunkter och på långsikt, och det bör ha tillräckliga verksamhetsförutsättningar. Ur verksamhetsutgifternas perspektiv är de ständigt ökande fastighetskostnaderna ett av våra orosmoment. De utgör idag omkring 10 procent av vår budget, konstaterade kommendören för försvarsmakten i sin hälsning idag vid öppnandet av 229:e Nationella försvarskursen i Helsingfors.

Vi kan inte i dagens utmanande säkerhetsomgivning ge upp planenliga utvecklingsåtgärder eller förändra våra verksamhetssätt på sätt som på några riskerar rasera vår försvarsförmåga. Förverkligandet av formuleringarna i den under den här regeringsperioden framställda försvarsredogörelsen, utgör en god grund för försvarets upprätthållande och utveckling. Samtidigt bör man emellertid se till att resursgrunden inte raseras genom att annan verksamhet utsätts för budgetnedskärningar.

Trots att våra verksamhetsutrymmen minskat i antal har ändå fastighetskostnaderna ökat, vilket i det långa loppet leder till en ohållbar situation. En central orsak till detta verkar vara den nuvarande hyresmodellen för fastigheter, där Försvarsmakten betalar en större hyra för sina fastigheter än de kostnader som uppstår. Nuvarande utveckling hotar jämvikten i vår kostnadsstruktur och inverkar därmed menligt på Försvarsmaktens verksamhetsförutsättningar. Ur Försvarsmaktens synvinkel bör de utgifter som betalas för fastigheterna vara i direkt relation de kostnader som uppstår och inte på basis av marknadsmässiga produktionskrav, sammanfattade Lindberg.

Kommendörens för försvarsmakten hälsning i sin helhet (på finska)

´