Hyppää sisältöön

Kenraali Lindberg: Kasvavat kiinteistömenot puolustuksen huolenaiheena

Pääesikunta
Julkaisuajankohta 4.3.2019 8.35
Tiedote

Puolustustamme ylläpidetään ja kehitetään sotilaallista lähtökohdista ja pitkäjänteisesti, ja sillä on oltava riittävät toimintaedellytykset. Toimintamenojen näkökulmasta yhtenä huolenaiheenamme ovat jatkuvasti kasvavat kiinteistömenot, jotka tällä hetkellä ovat noin 10 prosenttia budjetistamme, totesi puolustusvoimain komentaja tervehdyksessään 229. Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa tänään Helsingissä.

Emme voi nykyisessä haasteellisessa turvallisuusympäristössämme irtisanoutua suunnitelluista kehittämistoimista tai muuttaa toimintatapojamme tavalla, jotka voisivat muutamassa vuodessa romahduttaa puolustuskykymme. Tällä hallituskaudella laaditun puolustusselonteon kirjausten toteutuminen myös tulevina vuosina luo hyvän lähtökohdan puolustuksen ylläpidolle ja kehittämiselle. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että resurssiperustaa ei romuteta muuhun toimintaan samanaikaisesti kohdistettavilla määrärahaleikkauksilla.

Toimitilojemme kokonaismäärän supistamisesta huolimatta kiinteistömenojen kasvu on jatkunut, mikä johtaa pitkällä aikavälillä kestämättömään tilanteeseen. Keskeisenä syynä tähän näyttäisi olevan nykyinen kiinteistöjen vuokramalli, jossa Puolustusvoimat maksaa tiloistaan suurempaa vuokraa kuin niistä syntyy kustannuksia. Nykymallin mukainen kehitys vaarantaa menorakenteemme tasapainon ja nakertaa Puolustusvoimien toimintaedellytyksiä. Puolustusvoimien näkökulmasta tarkasteltuna toimitiloista maksettavien kulujen tulisikin perustua tiloista syntyviin suoriin kustannuksiin eikä markkinaehtoisiin tuottovaatimuksiin, Lindberg tiivisti.

Puolustusvoimain komentajan tervehdys kokonaisuudessaan

´