Hoppa till innehåll

General Lindberg: Nationella utgångspunkter försvarssamarbetets grund

Huvudstaben
Utgivningsdatum 10.9.2018 8.40
Pressmeddelande

Vårt försvarssamarbete grundar sig alltid på våra egna nationella behov. Dess målsättning är utvecklandet av Försvarsmaktens samverkansförmåga med utvalda kompanjoner, konstaterade kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg i sin hälsning vid öppnandet av 226:e Nationella försvarskursen i Helsingfors.

Finlands internationella försvarssamarbete har under detta decennium utvecklats vid flera bilaterala och multilaterala fora. Finland har redan länge idkat försvarssamarbete med Natos, EU-länderna jämte de nordiska länderna. Man har även satsat på det bilaterala försvarssamarbetet.

Samtidigt har även nya samarbetsformer trätt fram. Sådana har varit försvarssamarbetsarrangemang, där det bildats grupper av villiga länder under ledning av en enskild stat exempelvis för att utveckla den militära förmågan, bilda trupper kapabla till operationer eller förbättra förutsägelseförmågan genom informationsutbyte. Finland har anslutit sig eller visat intresse att ansluta sig till tre dylika samarbetsgrupper.

I juni 2017 undertecknade Finland ett intentionsavtal med Tyskland över att delta i verksamheten för Framework Nations Concept (FNC-gruppen) bestående av tjugo länder ledda av Tyskland. Finland anslöt sig också sommaren 2017 till Join Expeditionary Force (JEF) ledd av Storbritannien. Finland har också uttryckt intresse att medverka i Frankrikes interventionsinitiativ (EII) i samband med den franske presidenten Emmanuel Macrons besök i Finland i augusti. Finland har emellertid inte tillsvidare undertecknat intentionsförklaringen för en anslutning.

Finlands medverkan i operationer och motsvarande verksamhet utstakas och besluts alltid enskilt från fall till fall på basis av den nationella lägesbedömningen och lagenligheten. Vid sidan av intensifierandet av försvarssamarbetet i olika fora bör givetvis upprätthållandet och utvecklandet av nationella försvaret fortsätta. Det nu pågående försvarssamarbetet ersätter inte den nationella militära förmågan, sammanfattade Lindberg.

Kommendörens för försvarsmakten hälsning i sin helhet (på finska)