Hoppa till innehåll

Internationell samverkan i finskt luftrum

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 23.3.2023 11.12
Pressmeddelande

Försvarsmakten genomför tillsammans med viktiga internationella partners övervakningsflygningar i finskt luftrum. Den första flygningen genomförs i samarbete med Förenta staterna torsdagen den 23 mars 2023.

Det har inte skett några förändringar i Finlands militära säkerhetsläge eller miljö under den senaste tiden. Flygoperationer med partnerländer är en del av det normala bilaterala och multilaterala samarbetet. Flygningarna utvecklar försvarsmaktens internationella samarbetsförmåga, förbättrar den gemensamma lägesbilden och stärker det nationella försvaret. Flygningarna visar på ett ömsesidigt engagemang för att utveckla försvarssamarbetet.

Av operativa säkerhetsskäl kan detaljerna i flygningarna inte offentliggöras.

Flygningar kommer att fortsätta att genomföras i finskt luftrum i framtiden med olika typer av flygplan, både obemannade och bemannade. Flygningarna utförs under nationell ledning och övervakning, i enlighet med finska nationella lagar och förordningar.

´