Hoppa till innehåll

Försvarsmakten publicerade offentlig översikt av den militära underrättelsetjänsten

Underrättelseavdelningen
Utgivningsdatum 6.5.2021 10.11
Pressmeddelande

Översikten som publicerades idag rapporterar om uppgifter, mål, kapacitet hos den militära underrättelsen och effekterna av militära underrättelselagar på underrättelseverksamheten samt övervakningen av lagarna i praktiken.

"Även om den översikt som nu har publicerats inte är en detaljerad beskrivning av det gångna årets verksamhet, hoppas man att den ska ge läsarna en sann bild av den militära underrättelsetjänstens verksamhet och vilken roll den militära underrättelsetjänsten spelar som garant för den nationella säkerheten, säger konteramiral Juha Vauhkonen, underrättelsechef på Huvudstaben.

Trots covid-19-pandemin fortsatte den militära aktiviteten i landets närområden att vara aktiv under 2020, vilket bland annat återspeglades i militära övningar, flygningar med strategiska bombplan och marin verksamhet. Viktiga avvikande händelser var den samhälleliga rörelse som orsakades av presidentvalet i Vitryssland.

Det militära underrättelseåret återspeglade också utvecklingen av de väpnade styrkorna i länder som är betydelsefulla ur finländsk synpunkt. Särskilt Ryssland har satt in mer högpresterande vapensystem i de omgivande områdena i Finland, vilket har förbättrat beredskapen och förmågan hos dess trupper att koncentrera förstärkningar i regionen.
Enligt iakttagelser från militära kontraspionaget har utländska underrättelsetjänster fortsatt att aktivt verka i Finland.

Den militära underrättelselagen har stärkt den militära underrättelsetjänsten

De militära och civila underrättelselagarna, som trädde i kraft 2019, har gett underrättelsetjänsten tydliga uppgifter, mål och lagliga verksamhetsbefogenheter.

De första erfarenheterna och resultaten av användningen av nya befogenheter har varit positiva. Den nya lagstiftningen har förbättrat säkerhetsmyndigheternas förmåga att upptäcka och reagera på statliga hot.

Samtidigt har legalitetsuppföljningen av de militära underrättelselagarna också börjat. Även internationellt är tillsynen i Finland omfattande och är också föremål för betydande övervakning utanför Försvarsmakten.

Militär underrättelsetjänst säkrar förutsättningarna för statsledningens beslutsfattande

Den militära underrättelsetjänsten tjänar inte bara Försvarsmakten utan även statsledningen, och dess uppgift är att ta fram information enligt de behövandes krav. Militär underrättelsetjänst är för närvarande en av prioriteringarna för Försvarsmaktens utveckling, så att upprätthållandet förmågan hålls på en adekvat nivå även i en ständigt föränderlig verksamhets- och målmiljö.

Mot bakgrund av den snabba tekniska utvecklingen, krävs enbart för upprätthållandet av förmågan, att det ständigt satsas på nya betydande investeringar i exempelvis system för insamling av information.

Ladda rapporten pdf-format
 

´