Hyppää sisältöön

Puolustusvoimat julkaisi ensimmäisen sotilastiedustelun julkisen katsauksen

Tiedusteluosasto
Julkaisuajankohta 6.5.2021 10.11
Tiedote

Tänään julkaistussa katsauksessa kerrotaan sotilastiedustelun tehtävistä, kohteista, suorituskyvyistä sekä sotilastiedustelulakien vaikutuksesta tiedustelun toimintaan ja lakien soveltamisen valvonnasta.

"Vaikka nyt julkaistu katsaus ei ole yksityiskohtainen kuvaus menneen vuoden toiminnasta, toivotaan sen antavan lukijoille oikea kuva sotilastiedustelun toiminnasta ja siitä, millainen rooli sotilastiedustelulla on kansallisen turvallisuuden takaajana", toteaa Pääesikunnan tiedustelupäällikkö, kontra-amiraali Juha Vauhkonen.

COVID 19 -pandemiasta huolimatta sotilaallinen toiminta Suomen lähialueilla jatkui vuoden 2020 aikana aktiivisena, mikä näkyi muun muassa sotaharjoituksina, strategisten pommikoneiden lentoina ja merivoimien purjehduksina. Keskeisiin poikkeaviin tapahtumiin kuului Valko-Venäjän presidentinvaalien aiheuttama yhteiskunnallinen liikehdintä.
Sotilastiedustelun vuodessa näkyi myös Suomelle keskeisten valtioiden asevoimien kehittyminen.

Etenkin Venäjä on sijoittanut Suomen lähialueille entistä suorituskykyisempiä asejärjestelmiä parantaen joukkojensa valmiutta ja kykyä keskittää lisäjoukkoja alueelle. 
Sotilasvastatiedustelun havaintojen mukaan ulkomaiset tiedustelupalvelut ovat jatkaneet aktiivista toimintaa Suomessa.

Sotilastiedustelulaki on vahvistanut sotilastiedustelun toimintaa

Vuonna 2019 voimaan tulleet sotilas- ja siviilitiedustelulait ovat antaneet tiedustelulle selvät laissa määritetyt tehtävät, kohteet ja toimivaltuudet.
Ensimmäiset kokemukset ja havainnot uusien toimivaltuuksien käytöstä ovat olleet myönteisiä. Uusi lainsäädäntö on parantanut turvallisuusviranomaisten kykyä tiedustella valtiollisia uhkia sekä reagoida niihin.

Samalla myös sotilastiedustelulakien laillisuusvalvonta on käynnistynyt. Valvonta Suomessa on kansainvälisestikin vertailtuna kattavaa ja siihen kohdistuu merkittävässä määrin myös Puolustusvoimien ulkopuolista valvontaa.

Sotilastiedustelu turvaa valtiojohdon päätöksenteon edellytykset

Sotilastiedustelu palvelee Puolustusvoimien lisäksi myös valtiojohtoa ja sen tehtävänä on tuottaa tietoa tarvitsijoiden antamien vaatimusten mukaan. Sotilastiedustelu onkin tällä hetkellä yksi Puolustusvoimien kehittämisen painopistealueista, jotta tämä kyky pystytään säilyttämään riittävällä tasolla myös jatkuvasti muuttuvassa toiminta- ja kohdeympäristössä. 

Nopean teknologisen kehityksen vuoksi jo pelkästään suorituskyvyn ylläpitäminen edellyttää jatkuvasti merkittäviä uusia investointeja muun muassa tiedonhankintajärjestelmiin.

Lataa raportti pdf-muodossa
 

´