Hoppa till innehåll

Finland står värd för ett basbesök i enlighet med Wiendokumentet

Huvudstaben
25.11.2021 10.57
Pressmeddelande

Finland kommer att vara värd för ett basbesök i enlighet med Wiendokumentet (VD11) i Jägarbrigaden och Lapplands flygflottilj den 22–26 november 2021. Arméns senaste utrustning presenterades på en verksamhetsuppvisning i Rovajärvi den 25 november.

Datumet för basbesöket har skjutits upp två gånger under femårsperioden (2016-2021) på grund av coronapandemin, i maj och oktober 2020. Senast ett basbesök i Finland genomfördes var 2015. Basbesök är en del av normala vapenkontrollåtgärder.

Syftet med basbesöket är att stödja genomförandet av vapenkontrollåtgärder och att uppmuntra OSSE:s deltagarländer att hitta sätt att möjliggöra vapenkontrollåtgärder under coronapandemin. Under basbesöket kommer verksamheten vid Lapplands flygledning och Jägarbrigaden att presenteras med allmänna presentationer av övningarna och basen. Den 155 mm bepansrade haubitsen K9 MOUKARI och den 120 mm pansargranatkastaren XA-361 AMOS kommer att presenteras för OSSE:s deltagarländer i Rovajärvis skjutfältsområde som en del av arméns påverkansövning.

Vid basbesöket deltog 47 personer från 26 länder.

Gästerna har imponerats av de finska soldaternas prestationer under utmanande arktiska förhållanden. Brigadgeneral Peter Braunstein, chef för den tyska vapenkontrollorganisationen, har ofta tagit upp frågan om motivation, hängivenhet och enastående prestationer hos finsk avlönad personal, särskilt reservister och värnpliktiga, under utmanande omständigheter. Gästerna har också lovordat enheternas öppenhet och genomskinlighet i genomförandet av evenemanget.

Finland är en pålitlig och trovärdig medlem av ett öppet internationellt samfund

Som medlem av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) har Finland ratificerat Wiendokumentet från 2011 (Vienna Dokument 2011, VD11).

I enlighet med avtalet är varje medlemsstat skyldigt att inom en femårsperiod att presentera en armé- och en flygvapenenhet för företrädare från andra medlemsstater.

I Wiendokumentets anda är syftet med demonstrationen av truppförbanden och baserna att öka öppenheten och genomskinligheten mellan medlemsstaterna, med syfte att ytterligare minska militära spänningar mellan länderna.

OSSE är en av de största regionala säkerhetsorganisationerna i världen, med 57 deltagande länder som täcker det geografiska området från Vancouver till Vladivostok.

Finland har varit medlem i EEG-organisationen och den tidigare EEG-konferensen sedan starten. Finland undertecknade Helsingforsavtalet 1975 samtidigt med 34 andra länder.