Hoppa till innehåll

Antalet coronainfektioner ökar också inom Försvarsmakten

Huvudstaben
Utgivningsdatum 30.9.2020 13.01
Pressmeddelande

Antalet coronainfektioner, liksom i resten av samhället, ökar också inom försvarsmakten. Sedan början av förra veckan till den 29 september har sju nya coronavirusinfektioner upptäckts hos beväringar och åtta bland de anställda i Försvarsmakten.

Den första smittan hos beväringar på hösten sedan början av juni upptäcktes vid Kustbrigaden den 21 september. Övriga smittfall bland beväringar påträffades förra veckan vid Gardesjägarregementet (3), Björneborgs brigad (1), Kajanalands brigad (1) och Markstridsskolan (1).

Enligt Huvudstabens kännedom är det i dag 15 personer som är sjuka, varav sju är beväringar.

Försvarsmakten kommer att fortsätta att bekämpa coronaviruset med instruktioner till personalen och genom anpassningsåtgärder för beväringstjänsten. Gruppindelningen som används inom beväringsutbildningen, samt indelningen i utbildnings- och permissionsperioder fortsätter. 

Alla infektionsfall kommer att undersökas och eventuella exponeringar identifieras. Den största smittorisken inom Försvarsmakten orsakas av kontakter utanför Försvarsmakten. Infektioner mellan beväringar har varit sällsynta.

Försvarsmakten övervakar ständigt läget, bedömer dess inverkan på den egna verksamheten och preciserar vid behov instruktionerna.

Du kan hitta aktuell information om Försvarsmaktens coronavirussituation på vår webbplats.