Hoppa till innehåll

Allt flera finländska soldater övar tillsammans med internationella partner under sommaren

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 8.6.2022 9.54
Pressmeddelande

Försvarsmakten står inför en aktiv sommar vad övningsverksamheten beträffar, då övningar öppnas i större omfattning än tidigare för internationella deltagare. På årsnivå återgår den internationella utbildnings- och övningsverksamheten till nivån före coronan.

Försvarsmaktens internationella utbildnings- och övningsplan för i år kompletterades i maj med tjugo nya eller förändrade övningar eller övningsramar. 

Sommarens övningsperiod har traditionellt varit lugn på grund av att en ny kontingent beväringar inleder sin tjänstgöring. I och med kompletteringarna av övningsplanen beaktas testningen och utvecklingen av den internationella interoperabiliteten bland annat vid beredskapsenheternas övningar i större omfattning än tidigare. Huvuddelen av den kompletterande övningsverksamheten genomförs tillsammans med Sverige, USA och Storbritannien. Detta kompletteras av utbildnings- och övningsverksamheten med Tyskland, Frankrike, Norge samt inom ramen för Nato och JEF.

- Det internationella övningssamarbetet har intensifierats under hela den första delen av året. Nya övningar har öppnats upp för partner och planeringen framskrider inom alla försvarsgrenar. Intresset för övningssamarbete med Försvarsmakten har visat att vi redan nu har goda relationer till våra centrala partner, konstaterar utbildningschefen, överste Kari Pietiläinen vid Huvudstaben. 

Övningsverksamhet i hela Finland

Armén ordnar under sommaren övnings- och utbildningshelheter som pågår flera veckor i södra, sydvästra och norra Finland, där trupperna skjuter och utbildar sig tillsammans. Övningarna syftar till att utveckla Arméns truppers samverkansförmåga och verksamhetssätt tillsammans med internationella trupper. 

Marinen har sedan maj ordnat flera övningar, där man övar bland annat skyddande av trafik till havs, skapande och delande av lägesbild samt kustens stridsuppgifter och eldanvändning. Övningsverksamheten pågår aktivt under sommaren.

Flygvapnet arrangerar på sommaren flera internationella utbildningsevenemang i Finland, vilka för sin del utvecklar Finlands nationella försvar och visar partnernas stöd för Finland. En tyngdpunkt är JEF-samarbetet med Storbritanniens kungliga flygvapen, som syftar till att utveckla samverkansförmågan hos ländernas flygvapen. Dessutom fortsätter Flygvapnet Cross Border Training-samarbetet i norr samt flyger samverkansrundor i Östersjöområdet tillsammans med Sveriges flygvapen och Natos flygavdelningar som svarar för luftbevakningen i de baltiska länderna.

Försvarsmaktens logistikverk svarar för det värdlandsstöd inom Finlands territorium som ansluter sig till de utländska truppernas deltagande. Till värdlandsstödet hör bland annat att utredning av stödbehoven hos den trupp som inbjudits till landet, planering av transporter, mottagande av trupper och materiel, stöd för den tid man är i landet, arrangemang kring lämnande av landet samt för åtgärder som följer efter besöket. 

Försvarsmakten informerar närmare om utbildningar och övningar närmare tidpunkterna för dem eller under deras gång.